Polska pokazała odporność na kryzysy swoją niezwykłą pomocą uchodźcom z Ukrainy - powiedział w poniedziałek prezydent RP Andrzej Duda podczas Szczytu Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG Summit). Polski prezydent był współmoderatorem dyskusji ze światowymi przywódcami na temat odporności na kryzysy.

Duda wskazał na polskie podejście do ukraińskich uchodźców jako przykład tego, jak państwa powinny budować odporność na wstrząsy.

"W czasach kryzysów inwestycje w odporność społeczną i zabezpieczenie socjalne są szczególnie ważne, by zapewnić, że nikt nie jest pozostawiony samemu sobie. W Polsce naszym priorytetem jest dostarczenie wsparcia zwłaszcza ludziom w najtrudniejszych sytuacjach, a także rodzinom, dzieciom i osobom starszym. Polską solidarność i odporność społeczną najlepiej ukazała niezwykła pomoc dla ukraińskich uchodźców uciekających przed rosyjską agresją" - powiedział polski prezydent. Jak dodał, państwo polskie nie szczędziło wysiłków, by zapewnić przybywającym Ukraińcom dostęp do podstawowych systemów, takich jak służba zdrowia, edukacja i rynek pracy.

Duda stwierdził też, że Polska jest przykładem dywersyfikacji źródeł energii i promocji sprawiedliwej transformacji energetycznej. Zwrócił też uwagę, że kluczowa dla budowania odporności na kryzysy jest sieć połączeń infrastrukturalnych, wskazując na zainicjowaną przez Polskę i przyjętą jednogłośnie rezolucję Zgromadzenia Ogólnego na temat regionalnych i międzyregionalnych połączeń.

Prezydent powiedział, że kolejnym obszarem, w którym Polska może świecić przykładem i jest gotowa do dzielenia się swoimi doświadczeniami, jest digitalizacja usług publicznych, w tym służby zdrowia, administracji czy rozliczeń podatkowych.

"Mój kraj nie będzie szczędził żadnych wysiłków, by zredukować stopę ubóstwa w całym kraju, w tym ubóstwa w rodzinach, zwłaszcza wielodzietnych. Polska będzie też kontynuować umacnianie spójności polityki i instytucjonalnych zdolności na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ponadto będziemy dalej promować uczciwą i sprawiedliwą transformację energetyczną poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii i energii jądrowej" - zapowiedział Duda.

W prowadzonej przez niego i premiera St. Lucii dyskusji bierze udział kilkudziesięciu światowych przywódców, w tym m.in. kanclerz Niemiec, premierzy Włoch i Hiszpanii, prezydenci Portugalii, Kolumbii i Mołdawii.

Poniedziałkowy Szczyt SDG poświęcony jest tematom dotyczącym przyjętej w 2015 r. przez wszystkie państwa ONZ "Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030", zawierającej 17 rozwojowych celów do 2030 r., w tym eliminacji głodu, ubóstwa i przeciwdziałania zmianom klimatu.

Jak powiedział w poniedziałek prezydencki minister Marcin Przydacz, fakt prowadzenia dyskusji przez Polskę jest wyrazem uznania dla jej osiągnięć w sprawie realizacji celów.

Z Nowego Jorku Oskar Górzyński (PAP)

osk/ mms/