W 2022 roku do Niemiec przybyło blisko 1,1 mln imigrantów z Ukrainy - poinformował w czwartek Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden. W efekcie liczba Ukraińców w Niemczech wzrosła ponad siedmiokrotnie, stanowiąc obecnie 1,2 proc. ogółu populacji w kraju.

W ciągu minionego roku do Niemiec przybywały osoby ze strefy działań wojennych, ale wiele z nich także ponownie wyjechało - statystyki wskazują na wynik netto 962 tys. osób. „Oznacza to, że imigracja netto z Ukrainy do Niemiec w zeszłym roku była wyższa, niż imigracja z Syrii, Afganistanu i Iraku razem wzięte w latach 2014-2016” – podali statystycy.

Z danych wynika, że większość osób z Ukrainy przybyła w ciągu pierwszych trzech miesięcy od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji (24 lutego). Od maja zaczęła zwiększać się liczba reemigrantów – w ciągu całego 2022 roku odnotowano 139 tys. Ukraińców, którzy wrócili z Niemiec do ojczyzny.

W sumie w zeszłym roku liczba ludności z obywatelstwem ukraińskim w Niemczech zwiększyła się „ponad siedmiokrotnie”. Udział Ukraińców w ogólnej liczbie ludności wynosi obecnie 1,2 proc. Obywatele Ukrainy stanowią drugą co do wielkości grupę cudzoziemców w Niemczech - po obywatelach Turcji.

Ponieważ mężczyznom wolno było opuszczać Ukrainę tylko pod określonymi warunkami, 63 proc. imigrantów stanowiły kobiety. Większość to osoby stosunkowo młode, zaledwie 13 proc. miało w październiku ub. roku skończone więcej niż 60 lat.

Jedną trzecią imigrantów z Ukrainy stanowiły osoby niepełnoletnie, poniżej 18 roku życia. W grupie osób dorosłych (18 lat i powyżej), które przybyły z Ukrainy do Niemiec, kobiet było ponad dwa razy więcej niż mężczyzn.

W październiku 2022 roku najwięcej Ukraińców mieszkało w Nadrenii Północnej-Westfalii (210 tys.), Bawarii (152 tys.), Badenii-Wirtembergii (135 tys.) i Dolnej Saksonii (105 tys.). W stosunku do ogółu ludności danego kraju związkowego, najwięcej zamieszkało w Berlinie i Hamburgu (po 1,5 proc. ). (PAP)

mszu/ tebe/