"Ten trudny okres uświadamia nam znaczenie unijnego sektora transportu, a także konieczność ciągłych wysiłków na rzecz podnoszenia naszej gotowości i odporności. Pandemia Covid-19 nie była pierwszym kryzysem, który dotknął sektor transportu, a bezprawny atak Rosji na Ukrainę pokazuje, że nie będzie to również ostatni taki kryzys" - powiedziała unijna komisarz ds. transportu Adina Valean.

"Dlatego musimy być przygotowani na tego rodzaju sytuacje. Przedstawiony dziś plan awaryjny, oparty w szczególności na wnioskach wyciągniętych w trakcie pandemii Covid-19 oraz podjętych wówczas inicjatywach, tworzy solidne ramy dla odporności unijnego sektora transportu. Jestem głęboko przekonana, że plan ten będzie kluczowym instrumentem w procesie podnoszenia odporności transportu, ponieważ wiele z narzędzi, które plan ten zawiera, odegrało już istotną rolę przy udzielaniu wsparcia Ukrainie – w tym korytarze solidarnościowe UE–Ukraina, które obecnie umożliwiają Ukrainie eksport zbóż" - dodała.

Plan obejmuje szereg postulatów, które UE i jej państwa członkowskie mają uwzględniać przy wprowadzaniu środków reagowania kryzysowego. Są to m.in.: zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla sektora transportu; zapewnienie swobodnego przepływu towarów, usług i osób; zarządzanie przepływami uchodźców oraz repatriacja zablokowanych pasażerów i pracowników transportu; zapewnienie minimalnej siatki połączeń oraz ochrony pasażerów; wymiana informacji dotyczących transportu; wzmocnienie koordynacji polityki transportowej; wzmocnienie cyberbezpieczeństwa; prowadzenie testów gotowości sektora transportu na sytuacje awaryjne.

Reklama

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)