„Dziennik Gazeta Prawna” będzie obecny podczas Światowego Forum Ekonomicznego, które odbędzie się w dniach 22-26 maja 2022 r. w szwajcarskim Davos. Udostępnione zostanie specjalne wydanie gazety poświęcone gospodarce, z polskiej perspektywy, ale w światowym kontekście.

„Dziennik Gazeta Prawna” przygotował wydanie specjalne w języku angielskim, które będzie dystrybuowane podczas Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w Davos

Polscy czytelnicy również będą mgli zapoznać się z tym wyjątkowym wydaniem. Już 23 maja polska wersja wydania dodawana będzie do całego nakładu „Dziennika Gazety Prawnej”. Natomiast do wydania cyfrowego https://edgp.gazetaprawna.pl/ dołączone zostaną obie wersje, polska i angielska. Oba wydania cyfrowe będą otwarte dla wszystkich czytelników.

We wstępniaku do wydania na Davos 2022 Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny DGP, zwraca uwagę na fakt, że gospodarka znalazła się w świecie nowych priorytetów: Do tej pory martwiliśmy się głównie, jak wszyscy, o tempo wzrostu PKB i utrzymanie niewiarygodnego trendu, który tylu społeczeństwom przyniósł dobrobyt, a przynajmniej najwyższy w historii poziom życia. Dziś lub za chwilę wyzwania mogą być zupełnie inne: fala głodu w wielu miejscach na świecie, rosnące bezrobocie, bezprecedensowe problemy z energią i jej cenami, drożyzna, zubożenie różnych grup społecznych itd. itp. Na dodatek musimy więcej wydawać na wojsko, na uzbrojenie, nie po to, by szykować się do konfliktów, ale by im zapobiegać. Musimy mieć trwałą i najlepiej przygniatającą przewagę technologiczną. By znów poczuć się bezpiecznie. Tak, bezpieczeństwo staje się priorytetem, nawet jeśli koszty będą wysokie.

Zapraszamy do lektury