"Do Sądu UE wpłynęła skarga Polski o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej dot. potrącenia, za okres od 20.09.2021 r. do 17.01. 2022 r., kwot okresowej kary pieniężnej nałożonej postanowieniem wiceprezes TSUE w sprawie C-121/21 R, Czechy/Polska (#Turów)" - poinformował na Twitterze Ireneusz Kolowca z TSUE.