Wspominając o Karcie praw podstawowych UE, francuski prezydent Emmanuel Macron wyraził nadzieję, że uda się ją "odnowić", tak, by "jaśniej mówiła o ochronie środowiska, czy też uznawała prawo do aborcji".

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, to dokument przyjęty i uroczyście ogłoszony na szczycie Unii Europejskiej w Nicei, w grudniu 2000 r. Karta określa katalog podstawowych praw i wolności obywatela Unii Europejskiej. Moc wiążąca dokumentu została mu nadana przez traktat lizboński.

W 2007 r. Polska przyłączyła się do brytyjskiego protokołu, ograniczającego stosowanie Karty.

Reklama

Artur Ciechanowicz (PAP)