Dane są jednoznaczne: korelacja między jednym a drugim wskaźnikiem jest silna, co dowodzi, że szczepionki są skutecznym sposobem ograniczania śmiertelności społeczeństw w erze pandemii.

W przypadku Polski wzięliśmy pod uwagę wskaźnik zgonów z ostatnich 14 dni przeliczony na 1 mln mieszkańców oraz odsetek osób w pełni zaszczepionych. Ten pierwszy waha się od 55 na 1 mln w Wielkopolsce i na Pomorzu do 310 na Lubelszczyźnie. Jeśli chodzi o zaszczepionych, Polska jest rozpięta między Podkarpaciem z 39,9 proc. osób, które przyjęły zastrzyk, a Mazowszem, gdzie ta wartość wynosi 58 proc. Na podstawie danych z województw można policzyć wskaźnik korelacji Pearsona, który informuje, jak bardzo współzależne są oba wskaźniki. Jego wartość bezwzględna (czyli bez uwzględnienia plusa lub minusa przed liczbą) może wynosić od 0 do 1. Im bliższa jest ona jedności, tym bardziej współzależne są analizowane wskaźniki.