Metody statystyczne potwierdzają oczywistą prawdę: im więcej Polaków zaszczepi się przeciw COVID-19, tym mniej zgonów w wyniku tej choroby odnotujemy. Policzyliśmy, jak wskaźnik zaszczepienia w różnych województwach i różnych państwach Europy wpływa na liczbę zgonów na COVID-19 w tych krajach.

Dane są jednoznaczne: korelacja między jednym a drugim wskaźnikiem jest silna, co dowodzi, że szczepionki są skutecznym sposobem ograniczania śmiertelności społeczeństw w erze pandemii.

W przypadku Polski wzięliśmy pod uwagę wskaźnik zgonów z ostatnich 14 dni przeliczony na 1 mln mieszkańców oraz odsetek osób w pełni zaszczepionych. Ten pierwszy waha się od 55 na 1 mln w Wielkopolsce i na Pomorzu do 310 na Lubelszczyźnie. Jeśli chodzi o zaszczepionych, Polska jest rozpięta między Podkarpaciem z 39,9 proc. osób, które przyjęły zastrzyk, a Mazowszem, gdzie ta wartość wynosi 58 proc. Na podstawie danych z województw można policzyć wskaźnik korelacji Pearsona, który informuje, jak bardzo współzależne są oba wskaźniki. Jego wartość bezwzględna (czyli bez uwzględnienia plusa lub minusa przed liczbą) może wynosić od 0 do 1. Im bliższa jest ona jedności, tym bardziej współzależne są analizowane wskaźniki.

W Polsce wskaźnik korelacji wyniósł minus 0,659. Ujemna korelacja oznacza, że wzrost jednej wartości oznacza spadek drugiej, w tym przypadku: im więcej szczepień, tym mniej zgonów. Statystycy uznają korelację w zakresie 0,5–0,7 za silną, a powyżej tej wartości – za bardzo silną. Analogiczną metodę zastosowaliśmy dla 34 państw europejskich. Wybraliśmy te, w których mieszka co najmniej 1 mln mieszkańców.

Odrzuciliśmy za to Białoruś i Rosję, których oficjalne dane o zgonach budzą poważne wątpliwości analityków.

W Europie kolejna fala pandemii znajduje się w różnych stadiach w zależności od kraju, więc aby zwiększyć miarodajność danych, zderzyliśmy odsetek osób zaszczepionych z liczbą zgonów na COVID-19 na 100 tys. mieszkańców, odnotowanych od 1 września.

Rozpiętość jest znacznie większa niż między polskimi województwami. Szczepionkę przyjęło tylko 22,1 proc. Bośniaków, ale aż 87,8 proc. Portugalczyków, zaś wskaźnik zgonów w tym czasie wyniósł od 4,2 na 100 tys. w Norwegii do 129,9 w Bułgarii. Wyliczony w ten sposób wskaźnik korelacji Pearsona był niemal identyczny jak w Polsce i wyniósł minus 0,673. Również w skali całego kontynentu mamy więc do czynienia z silną korelacją.

LICZBA ZGONÓW OD 1 IX NA 100 TYS. MIESZKAŃCÓW / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe