MSZ Litwy zażądało od Białorusi jak najszybszego podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, aby zapobiec powtórzeniu się takich incydentów w przyszłości.

„Poinformowaliśmy Białoruś, że incydent został zarejestrowany, że jest to sprawa bardzo niepokojąca, ponieważ uważamy to za kolejną prowokację, podnoszenie temperatury i tak już dość napiętej sytuacji i zaapelowaliśmy o powstrzymanie się od podobnych działań” – powiedział szef MSZ Gabrielius Landsbergis w rozmowie z dziennikarzami.

Straż graniczna Litwy poinformowała we wtorek, że 12 białoruskich żołnierzy przekroczyło nielegalnie granicę, wypychając za nią 35 imigrantów z Iraku. Po kilku minutach żołnierze opuścili terytorium Litwy.

Problem migracji nasilił się pod koniec maja. Ogólna liczba osób, które nielegalnie przekroczyły w tym roku litewsko-białoruską granicę, wynosi już prawie 4 200. W całym 2020 roku zatrzymano jedynie 81 migrantów. Wilno jest przekonane, że napływ imigrantów to efekt świadomych działań Mińska, że jest to forma wojny hybrydowej.