We Włoszech rośnie liczba przypadków koronawirusa na 100 tys. mieszkańców oraz chorych na Covid-19 przyjętych do szpitali. Dane obrazujące rezultaty czwartej fali epidemii przedstawiła we wtorek agencja do spraw służby zdrowia w regionach.

Krajowa średnia liczby zakażeń na 100 tys. mieszkańców wzrosła z 63 do prawie 69, a więc wynosi kilka razy więcej niż na początku lata, gdy doszło do wygaszania epidemii.

W trzech regionach średnia ta jest szczególnie wysoka i przekroczyła 100. To Sardynia, gdzie notuje się 142 przypadki na 100 tys. osób, Toskania ( 119) i Sycylia (104).

Na oddziałach intensywnej terapii dla chorych na Covid-19 zajętych jest 5 proc. łóżek. Wskaźnik ten jest wyższy o kilka punktów w siedmiu regionach, między innymi w Lacjum, Kampanii i Emilii-Romanii, a także na Sycylii. Na wyspie wynosi on 14 proc., czyli o 1 punkt procentowy poniżej krytycznego pułapu.

Codziennie we Włoszech notuje się od około 4 do 6 tys. nowych zakażeń.