Ożywienie gospodarcze jest najważniejszym zadaniem, jakie bierze na siebie Słowenia - oświadczył jej ambasador przy UE Iztok Jarc podczas spotkania online z dziennikarzami.

Konkretnym celem jest "przetworzenie jak największej liczby krajowych planów odbudowy i odporności już w lipcu, a następnie we wrześniu". Inne priorytety obejmują wzmocnienie cyberbezpieczeństwa i zdolności UE do zapobiegania pandemii, konferencję w sprawie przyszłości Europy oraz październikowy szczyt na temat Bałkanów Zachodnich.

Słowenia będzie również dążyć do wypracowania wspólnego stanowiska w Radzie w sprawie ustawy o rynkach cyfrowych i ustawy o usługach cyfrowych do końca roku. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo cybernetyczne, prezydencja słoweńska będzie działać na rzecz wzmocnienia cyberodporności infrastruktury krytycznej i jednolitego rynku cyfrowego.

Reklama

Prezydencja słoweńska - jak zapowiedział ambasador - będzie również traktować priorytetowo wzmocnienie strefy Schengen.

Oprócz tego chce działać na rzecz "instytucjonalizacji nowego procesu przeglądu praworządności w państwach członkowskich". Planuje odbyć coroczną dyskusję na temat Raportu na temat praworządności przygotowywanego przez KE. W tym kontekście przeprowadzi dyskusje na temat sytuacji w zakresie praworządności we Włoszech, Chorwacji, na Cyprze, Łotwie i Litwie.

"Będą one prowadzone w sposób, który jednoczy państwa członkowskie we wspólnocie wartości europejskich i mamy nadzieję, że jest to dobre ćwiczenie uczenia się od siebie nawzajem, tak zwana ocena wzajemna" – powiedział Jarc.

Na poziomie międzynarodowym Słowenia zamierza promować ściślejszą współpracę z USA i NATO. Szczególna uwaga zostanie również zwrócona na Bałkany Zachodnie.