HPRA wyjaśnił, że żadne ze zgłoszeń nie opisuje zakrzepicy zatoki żylnej mózgu, która jest rzadkim rodzajem zakrzepu krwi w mózgu, ani wystąpienia zakrzepu krwi związanego z niską liczbą płytek krwi. Nie poinformował, czy któryś z tych zakrzepów był przyczyną śmierci.

Regulator oświadczył, że wszelkie otrzymane zgłoszenia są ściśle monitorowane i będą rozpatrywane w kontekście prowadzonego przez Europejską Agencję Leków (EMA) przeglądu mającego zbadać domniemane związki szczepionki firmy AstraZeneca z zakrzepami krwi. Jak się oczekuje unijna agencja wyda nową rekomendację w środę albo w czwartek.

Irlandia była jednym z kilkunastu państw, które w pierwszej połowie marca wstrzymały na kilka dni podawanie szczepionki AstraZeneca po doniesieniach o domniemanych zakrzepach stwierdzonych w Norwegii. Wznowiła je po rekomendacji EMA mówiącej, że nie ma dowodów, by to szczepionka była ich powodem, a korzyści z jej stosowania znacznie przewyższają zagrożenia.

Reklama

W Irlandii spośród 932 tys. podanych do tej pory dawek szczepionek przeciw Covod-19, 203 tys. było produktem firmy AstraZeneca.