UE finansuje do 75 proc. kosztów transportu szczepionek z Rumunii do Mołdawii.

„UE nadal wspiera swoich sąsiadów w walce z pandemią. Dziękuję wszystkim państwom członkowskim za ich solidarność. Dziękuję w szczególności Rumunii za ponowną pomoc Mołdawii w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności. Możemy pokonać tę pandemię tylko razem” - powiedział unijny komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarczicz.

Od początku pandemii Mołdawia otrzymała w ramach pomocy 21,6 tys. dawek szczepionek przeciw Covid-19 z Rumunii.

UE zmobilizuje również rezerwę medyczną RescEU - która znajduje się w Niemczech, Belgii, Grecji i Rumunii - i wyśle 1,2 mln sztuk środków ochrony osobistej do Macedonii Północnej i Czarnogóry.

Unijny mechanizm ochrony ludności jest jednym z narzędzi, które odegrały rolę w udzielaniu wsparcia krajom ubiegającym się o pomoc podczas pandemii koronawirusa. Za jego pośrednictwem UE pomaga koordynować i finansować dostawy sprzętu medycznego i ochronnego w Europie i na świecie do krajów, które szukają pomocy.

Strategiczna rezerwa medyczna jest częścią szerszej rezerwy RescEU, obejmującej m.in. środki przeciwpożarowe z powietrza i środki medyczne. Rezerwa RescEU stanowi ostatnią deskę ratunku w unijnym mechanizmie ochrony ludności, który można aktywować w przypadku wszystkich rodzajów zagrożeń naturalnych i spowodowanych przez człowieka. Rezerwa znajduje się w kilku państwach członkowskich, które są odpowiedzialne za zakup sprzętu.