Zgodnie z węgierskimi przepisami przed złożeniem wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na Węgrzech obywatele państw trzecich muszą najpierw złożyć oświadczenie w ambasadzie węgierskiej poza Unią Europejską i uzyskać specjalne zezwolenie na wjazd do kraju w celu złożenia wniosku o azyl.

Komisja uważa, że tryb ten narusza dyrektywę w sprawie procedur azylowych, interpretowaną w świetle Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Zdaniem KE regulacje takie "uniemożliwiają osobom przebywającym na terytorium Węgier, w tym na granicy, ubieganie się o ochronę międzynarodową".

Budapeszt ma dwa miesiące na powiadomienie Komisji o działaniach podjętych w celu rozwiązania problemu. Po upływie tego czasu KE może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Reklama