Reklama

Liczba placówek Commerzbanku na terenie Niemiec ma zostać zredukowana z obecnych 790 do 450, czemu towarzyszyć będzie znaczne rozszerzenie oferty internetowej dla klientów.

Jak głosi komunikat, zarząd banku przedstawił te plany radzie nadzorczej, która zajmie się nimi na swym nadzwyczajnym posiedzeniu w najbliższą środę, "w czego efekcie powinna zostać uchwalona nowa strategia zarządu".

Częściowo znacjonalizowany w następstwie globalnego kryzysu finansowego z lat 2008/2009 Commerzbank liczy na to, że dzięki wdrażaniu radykalnego programu oszczędnościowego obniży do roku 2024 ponoszone koszty o 1,4 mld euro w porównaniu z ich poziomem w roku 2020.

"Chcemy się skupić na wzmacnianiu Commerzbanku, by w ten sposób zapewnić mu trwałą zdolność działania. Dlatego będziemy z pełną konsekwencją redukować skomplikowanie i obniżać koszty. Nasze cele są bardzo ambitne, ale uczynimy wszystko co konieczne, by je osiągnąć" - oświadczył urzędujący od 1 stycznia nowy prezes zarządu Commerzbanku Manfred Knof.

Jak zaznacza agencja dpa, cała niemiecka branża bankowa zmaga się problemami powodowanymi przez rosnącą popularność bankowości elektronicznej i utrzymywanie się stóp procentowych na bardzo niskim poziomie.