W apelu skierowanym do rządu Giuseppe Contego reprezentanci władz regionalnych odpowiedzialni za turystykę podkreślili, że branża "cierpi z powodu braku wpływów w wysokości miliardów euro i grozi jej to, że po zakończeniu kryzysu epidemicznego nie będzie miała już siły się podnieść".

"Dlatego konieczne jest wprowadzenie natychmiastowych i proporcjonalnych kroków wsparcia dla firm i pracowników sezonowych" - zaznaczono.

Reklama

Apel ma związek z rozważaną obecnie przez Radę Ministrów hipotezą dalszego przełożenia otwarcia stoków i wyciągów narciarskich, obecnie planowanego na 18 stycznia.

Alpejskie regiony Włoch wyraziły gotowość współpracy z rządem, by znaleźć jak najszybciej rozwiązanie obecnego impasu.