„Niemal codziennie podpisywane są zezwolenia na wjazd na Litwę obywateli Białorusi” - informuje cytowana w komunikacie resortu minister Agne Bilotaite. W jej ocenie oznacza to, że dla Białorusinów „Litwa jest krajem bezpiecznym”.

Po sierpniowych wyborach prezydenckich na Białorusi i po fali represji w tym kraju wobec protestujących przeciwko sfałszowaniu wyników Litwa uruchomiła tzw. korytarz humanitarny. Osobom, które ucierpiały bądź są prześladowane, uprościła formalności wjazdu do kraju.

Reklama

Białorusini chcący przybyć na Litwę muszą zwrócić się do litewskiej ambasady w Mińsku z wnioskiem o wydanie wizy Schengen. Umożliwia ona wjazd na terytorium strefy Schengen i pobyt przez okres wskazany w wizie, nie dłuższy jednak niż 90 dni.

Na początku grudnia litewski rząd zezwolił też na wydawanie bezpłatnych wiz krajowych dla Białorusinów prześladowanych przez reżim.