Parlament Europejski przyjął uzgodniony z Radą UE projekt budżetu UE na rok 2021. Jest to pierwszy budżet nowych Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) na lata 2021-2027, podało Ministerstwo Finansów.

"Budżet UE na rok 2021 jest korzystny dla Polski. Przewiduje płatności na takim poziomie, który pozwoli na refundację zaplanowanych wydatków na projekty polityki spójności oraz rozwoju obszarów wiejskich" - powiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z porozumieniem, zobowiązania budżetu UE w przyszłym roku wyniosą 164,3 mld euro, przy płatnościach 166,1 mld euro.

Budżet zapewni odpowiednie środki zarówno na realizację dotychczasowych polityk unijnych (w tym ważnych dla Polski polityki spójności i wspólnej polityki rolnej), jak i na nowe wyzwania, które wynikają z celów strategicznych UE na lata 2021-2027 (w tym usuwanie skutków pandemii koronawirusa), podkreślono w komunikacie.