Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie prawomocnie skazujący Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz wcześniejszy wyrok Sądu Najwyższego z czerwca ub.r. uchylający umorzenie sprawy b. szefów CBA mogą nosić znamiona zbrodni sądowej - ocenił sędzia TK Bogdan Święczkowski. "Motywy stojące za wydaniem komentowanych orzeczeń miały, w ocenie TK, charakter stricte polityczny" - powiedział Święczkowski.

TK orzekł, że nowelizacja przepisów o NCBR z 26 stycznia br. jest niekonstytucyjna, gdyż do głosowania nie dopuszczono dwóch posłów - Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jednocześnie TK ukarał grzywną 3 tys. zł przedstawiciela Sejmu posła Pawła Śliza (Polska2050-TD) za opuszczenie sali TK na początku rozprawy.

Święczkowski o sprawie Kamińskiego i Wąsika

Jak ocenił Święczkowski w uzasadnieniu orzeczenia oba przywołane wyroki z 2023 roku dotyczące prawomocnego skazania byłych szefów CBA i tzw. afery gruntowej "wydane zostały z rażącym naruszeniem prawa oraz pogwałceniem prezydenckiej prerogatywy prawa łaski, a tym samym pozostawały w oczywistej sprzeczności z ładem konstytucyjnym państwa".

Święczkowski o bezprawnym pozbawieniu wolności

"Motywy stojące za wydaniem komentowanych orzeczeń miały, w ocenie TK, charakter stricte polityczny, a ich konsekwencją było doprowadzenie do bezprawnego pozbawienia wolności posłów na Sejm RP" - powiedział Święczkowski. Jak dodał "czynności podejmowane wobec Kamińskiego i Wąsika zmierzające do faktycznego uniemożliwienia wykonywania mandatu poselskiego budzą skojarzenia z niechlubnymi precedensami w historii polskiego parlamentaryzmu - mowa chociażby o tzw. wyborach brzeskich" z 1930 r.

Pawłowicz o grzywnie dla posła

Z kolei przewodnicząca składu sędzia Krystyna Pawłowicz poinformowała, że TK postanowił nałożyć grzywnę na posła Śliza "wobec opuszczenia sali rozpraw w trakcie rozprawy bez zgody przewodniczącej składu orzekającego".

Usunięcie skutków kryzysu konstytucyjnego

Sejm 6 marca przyjął uchwałę w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 i stwierdził, że "uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy".

Autor: Marcin Jabłoński