56,1 proc. ankietowanych negatywnie oceniło działalność sejmowych komisji śledczych. 25 proc., wśród których są w większości wyborcy koalicji rządzącej jest odmiennego zdania - wynika z sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski. Zadowoleni z prac komisji śledczych są w większości wyborcy koalicji rządowej.

Pracownia United Surveys przeprowadziła badanie na zlecenie Wirtualnej Polski. Ankietowani udzielili odpowiedzi na pytanie - jak oceniają dotychczasowe prace trzech komisji śledczych w Sejmie (ds. wyborów kopertowych, ds. "afery wizowej", ds. Pegasusa).

Komisje śledcze w ocenie Polaków

Z badania wynika, że większość respondentów negatywnie ocenia działalność komisji. Najczęstszą odpowiedzią, którą wybrało 34 proc. osób było "raczej negatywnie". "Zdecydowanie negatywnie" odpowiedziało 22,1 proc.

"Raczej pozytywnie" prace komisji oceniło 16,6 proc. ankietowanych, natomiast "zdecydowanie pozytywnie" 8,4 proc.

18,9 proc. respondentów zaznaczyło odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Wyborcy koalicji rządowej o komisjach śledczych

W sondażu uwzględniono również preferencje wyborcze ankietowanych osób. Wyniki pokazują, że zadowoleni z prac komisji śledczych są w większości wyborcy koalicji rządowej. Z tej grupy 22 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie tak", a 40 proc. "raczej tak". 13 proc. odpowiedziało "raczej nie", natomiast 5 proc. "zdecydowanie nie". 20 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Wyborcy opozycji o komisjach śledczych

Wśród wyborców opozycji, do której zaliczono Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederację nie odnotowano odpowiedzi, pozytywnie oceniających działalność komisji. 31 proc. badanych wybrało opcję "raczej negatywnie", a 56 proc. "zdecydowanie negatywnie". 13 proc. było niezdecydowanych.

Pozostali wyborcy również nie mają pozytywnego zdania na temat komisji. Zaledwie 6 proc. wybrało odpowiedź "raczej pozytywnie". 67 proc. odpowiedziało "raczej negatywnie", 3 proc. "zdecydowanie negatywnie", a 24 proc. było niezdecydowanych.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 7-9 czerwca metodą CATI oraz CAWI na próbie 1000 pełnoletnich osób.