Dziś, w ostatnim dniu posiedzenia, Sejm w bloku głosowań uzupełni składy sejmowych komisji śledczych ds. wyborów korespondencyjnych z 2020 r., tzw. afery wizowej oraz ds. Pegasusa.

Głosowania w Sejmie

Posłowie mają też głosować nad poprawkami Senatu zgłoszonymi do ustawy o ochronie sygnalistów. Ustawa ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE, zgodnie z nią ochroną zostaną objęte osoby zgłaszające naruszenie prawa niezależnie od podstawy i formy świadczenia pracy lub pełnienia służby.

Sejm ma się także zapoznać z przedstawioną przez ministra infrastruktury informacją z wykonania w 2023 roku programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich".

Sejm - transmisja

Link do transmisji: