Szykuje się fala podwyżek płac w samorządach, a przepisy je wprowadzające już zaproponowało Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Dokument skierowany został do konsultacji z organizacjami związkowymi i samorządowymi, a wprowadzone zmiany dotkną niemal wszystkich pracowników samorządowych. Zarobić będzie można miesięcznie nawet 1000 zł więcej.

Od 1 lipca wchodzi w życie kolejna podwyżka płacy minimalnej, która od tej pory wynosić ma 4300 zł brutto, jednak zmiany te nie dotykały wszystkich pracowników samorządowych. I teraz postanowiono to zmienić.

Wyższe pensje w samorządach. Dla kogo?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało rozporządzenie, które ma załatwić na jakiś czas sprawę najniższego wynagrodzenia w samorządach i to pomimo tego, iż każda z placówek samorządowych samodzielnie przygotowuje regulaminy płac.

„Pracownicy samorządowi zgłaszają potrzebę poprawienia ich sytuacji płacowej, podwyższenia kwot we wszystkich kategoriach zaszeregowania, bowiem obowiązujące stawki są mało atrakcyjne dla pracowników poszukujących pracy i nie są konkurencyjne w porównaniu w innymi jednostkami spoza sfery samorządowej” – informuje resort.

Zmiany dotyczyć będą wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i w większości przypadków oznaczać będą znaczący wzrost najniższego wynagrodzenia. Jego wysokość zależeć będzie zaś od kategorii zaszeregowania, do jakiej przypisane jest konkretne stanowisko.

Podwyżki w samorządach. Kto dostanie najwięcej?

W pierwszych sześciu kategoriach zaszeregowania proponowane kwoty są niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego od 1 lipca 2024 r. Pracodawca jednak będzie mógł ustalić pracownikowi uprawnionemu jedynie do wynagrodzenia zasadniczego, gwarantowaną ustawowo wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, bowiem jest on upoważniony do określenia maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego w regulaminie wynagrodzenia.

ikona lupy />
Proponowana wysokość wynagrodzeń / Materiały prasowe / MRiPS

„Należy zauważyć, że wynagrodzenie pracownika samorządowego nie może być ustalone poniżej kwoty określonej dla przypisanej mu kategorii zaszeregowania, co może oznaczać obligatoryjne podwyżki” – podkreślają w ministerstwie.

W najniższej kategorii zaszeregowania proponowane minimalne wynagrodzenie ustalone ma być na poziomie 4000 zł brutto (z zastrzeżeniem wyrównania przez pracodawcę). Najwyższa zaś zaproponowana kwota to 6200 zł brutto. W przypadku niektórych stanowisk podwyżka płac osiągnąć może poziom nawet 21 procent.

Projekt rozporządzenia trafił obecnie do konsultacji, a w ministerstwie przewidują, iż gotowy dokument powinien być przyjęty przez Radę Ministrów w najbliższych tygodniach. Jego wejście w życie zaplanowane jest na 1 lipca 2024 r.