Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r – poinformowała po posiedzeniu Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. W ubiegłym roku dochody budżetu państwa wyniosły 574 mld zł, natomiast wydatki 659,6 mld zł, a deficyt budżetowy wyniósł 85,6 mld zł.

"Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. oraz uchwałą w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2023 – dokumenty przedłożone przez Ministra Finansów" - podano w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Przypomniano, że w ubiegłym roku dochody budżetu państwa wyniosły 574 mld zł, natomiast wydatki 659,6 mld zł, a deficyt budżetowy wyniósł 85,6 mld zł.

Państwowy Dług Publiczny

Na koniec 2023 roku Państwowy Dług Publiczny (PDP) wyniósł 1 bln 328 mld 107,4 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do końca 2022 roku o 118 mld 609,4 mln zł. W relacji do PKB, PDP spadł z 39,3 proc. do 38,9 proc.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych

Z kolei dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government) wyniósł na koniec 2023 roku 1 bln 691 mld 179,8 mln zł. Oznacza to wzrost o 178 mld 407,1 mln zł w stosunku do końca 2022 roku. Jednocześnie w 2023 roku relacja zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB wyniosła 49,6 proc., w stosunku do 49,2 proc. na koniec 2022 roku.

W 2023 r. tempo wzrostu PKB wyniosło 0,2 proc.

Autor: Łukasz Pawłowski