Dzisiaj odbywa się kolejne posiedzenie komisji śledczej ds. przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w formie głosowania korespondencyjnego. Zeznaje Jarosław Kaczyński,

Jak podano, dzisiaj odbywa się przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego, byłego Wiceprezesa Rady Ministrów, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Przesłanie Jarosław Kaczyńskiego - transmisja online

Po godzinie 10:00 i po złożeniu przysięgi przez Jarosława Kaczyńskiego rozpoczęło się jego przesłuchanie, które oglądać można na żywo w linku zamieszczonym poniżej.