Nowa stawka za badanie psychologiczne kierowców ma wynieść 200 zł. Ministerstwo Zdrowia chce zaktualizować kwotę, która obowiązywała przez dekadę. Projekt rozporządzenia w tej sprawie w piątek trafił do konsultacji.

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministerstwa zdrowia o badaniach psychologicznych kierowców

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy powstał w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury.

Dotyczy podniesienia wysokości opłaty - z kwoty 150 zł do 200 zł - za badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu i ponownego badania psychologicznego.

Dotychczasowa stawka obowiązywała od 2014 r. W uzasadnieniu napisano, że aktualizacja kwoty do 200 zł "jest zgodna z rzeczywistym kosztem ich przeprowadzania, uwzględnia ona zarówno czas wykonania tych badań, jak i amortyzacje sprzętów (urządzeń) oraz koszty utrzymania lokalu, co zostało potwierdzone w pismach od podmiotów je wykonujących".

Okres przejściowy i warunki stosowania dawnej stawki opłaty za badania

Rozporządzenie miałoby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. W tym okresie obowiązywać ma przepis przejściowy, zgodnie z którym postępowania w sprawie wydania orzeczenia psychologicznego wszczęte, a niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, podlegają opłacie w wysokości 150 zł. (PAP)

Autorka: Anita Karwowska

akar/ agz/