83 proc. Polaków uważa, że wojna w Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski; to wzrost o 9 punktów procentowych od listopada 2023 r. - wynika z marcowego sondażu CBOS. To poziom zbliżony do tego z początku rosyjskiej inwazji (85 proc.) gdy wiele osób wątpiło, czy Ukraina utrzyma się choćby kilka tygodni - zaznaczono.

Polacy odczuwają zagrożenie wojną na Ukrainie – badanie CBOS

Na pytanie CBOS, czy ich zdaniem wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski, twierdząco odpowiedziało 83 proc. badanych (40 proc. stwierdziło, że "zdecydowanie tak", 43 proc. wskazało odpowiedź "raczej tak"). 13 proc. respondentów wybrało odpowiedź "nie" (11 proc. "raczej nie", a 2 proc. "zdecydowanie nie"). 4 proc. uznało, że trudno powiedzieć.

CBOS zauważa, że w ciągu ostatnich dwóch lat odsetek badanych obawiających się zagrożenia utrzymywał się zwykle w okolicach 75 proc. "Od poprzedniego pomiaru wzrósł jednak aż o 9 pkt. proc., osiągając poziom bardzo zbliżony do tego z początku rosyjskiej inwazji (85 proc.)" - wskazano.

Zagrożenie dla bezpieczeństwa naszego kraju najczęściej dostrzegają starsi badani (88 proc. wśród najstarszych wobec 72 proc. wśród najmłodszych), lepiej wykształceni (87 proc. wśród osób z wykształceniem wyższym wobec 74 proc. z podstawowym lub gimnazjalnym) oraz częściej praktykujący religijnie (88 proc. praktykujących raz w tygodniu wobec 76 proc. w ogóle niepraktykujących).

Stabilne wsparcie Polaków dla przyjmowania uchodźców z Ukrainy

CBOS podkreśla, że odsetek Polaków popierających przyjmowanie uchodźców z Ukrainy nie zmienił się znacząco od poprzedniego pomiaru (61 proc. w marcu wobec 62 proc. w listopadzie 2023 r.). Na pytanie, czy Polska powinna przyjmować ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem, 17 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", 44 proc. "raczej tak". 31 proc. jest przeciw ich przyjmowaniu (19 proc. "raczej nie", 12 proc. "zdecydowanie nie"). 8 proc. stwierdziło, że "trudno powiedzieć".

CBOS przypomniał, że w marcu 2022 roku przyjmowanie uchodźców z Ukrainy popierało 94 proc. badanych. "Najbardziej przychylni przyjmowaniu Ukraińców są obecnie wyborcy Koalicji Obywatelskiej (78 proc.) i Lewicy (77 proc.), a najmniej - Konfederacji (48 proc.)" - podkreślono.

Oceny Polaków działalności NATO i wykorzystania pomocy przez Ukrainę

Jak wynika z badania, 39 proc. respondentów uważa, że działania NATO wobec wojny w Ukrainie są zbyt ostrożne, a 37 proc., że są odpowiednie. 14 proc. badanych oceniło działania NATO jako "zbyt daleko posunięte", a 10 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Na pytanie, czy Ukraina dobrze wykorzystuje pomoc otrzymywaną od krajów NATO, 41 proc. respondentów odpowiedziało, że "raczej tak", 8 proc. "zdecydowanie tak", 18 proc. "raczej nie", a 10 proc. "zdecydowanie nie". 23 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Polacy na temat ryzyka zbrojnego ataku Rosji na kraje NATO

CBOS zapytał Polaków również o opinię w sprawie ewentualnego, zbrojnego ataku Rosji na państwa NATO w ciągu najbliższych 3 do 8 lat. 57 proc. odpowiedziało, że jest on prawdopodobny (14 proc. że "zdecydowanie prawdopodobny", 43 proc. wybrało odpowiedź "raczej prawdopodobny"). 32 proc. uznało taki atak za nieprawdopodobny (28 proc. "raczej nieprawdopodobny", 4 proc. "zupełnie nieprawdopodobny"). 11 proc. uznało, że "trudno powiedzieć".

Sondaż przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 7 do 17 marca 2024 roku na próbie liczącej 1089 osób (w tym: 60,8 proc. metodą CAPI, 24,3 proc. - CATI i 14,9 proc. - CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 r., w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych. (PAP)

andr/ par/