Parlament nie może pozostać bierny wobec sytuacji, w której orzeczenia polskich sądów są kwestionowane z powodu wadliwej KRS - podkreślił marszałek Sejmu Szyon Hołownia w liście do uczestników wtorkowego wysłuchania publicznego ws. projektu noweli ustawy o KRS.

"Reforma wymiaru sprawiedliwości i instytucji, które decydują o jego kształcie, jest jednym z priorytetów Sejmu X kadencji. Świadczy o tym fakt podjęcia przez niego uchwał odnoszących się do działalności Krajowej Rady Sądownictwa i Trybunału Konstytucyjnego" - napisał Hołownia, którego list na początku posiedzenia sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka, przed którą odbywa się wysłuchanie publiczne, odczytał szef jego gabinetu Stanisław Zakroczymski.

Co dalej z KRS?

"Ukształtowanie Krajowej Rady Sądownictwa tak, aby jej organizacja i tryb postępowania przed nią ponownie odpowiadały standardom konstytucyjnym oraz wynikającym z europejskich traktatów i konwencji jest fundamentalnym wyzwaniem, przed którym stoi państwo polskie. Parlament nie może pozostać bierny wobec sytuacji, w której orzeczenia polskich sądów są kwestionowane z powodu błędnego trybu obsadzania stanowisk sędziowskich wynikającego z wadliwej procedury przed Krajową Radą Sądownictwa" - podkreślił Hołownia.

Marszałek Sejmu zaznaczył też, że "odpowiednie metody wyjścia z sytuacji konstytucyjnego kryzysu, w której znalazła się Krajowa Rada Sądownictwa, jak i cały polski wymiar sprawiedliwości, mogą być wypracowane tylko w atmosferze szeroko zakrojonego dialogu z udziałem wszystkich zainteresowanych środowisk".

"Dlatego tak ważne jest dzisiejsze wysłuchanie publiczne. Gorąco zachęcam wszystkich jego uczestników i uczestniczki do szczerej prezentacji swoich stanowisk, a członków i członkinie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka do uważnego wsłuchania się w ich głos i wzięcie go pod uwagę w dalszych pracach komisji" - dodał.

Marszałek Sejmu poinformował też, że we wstępnym harmonogramie posiedzenia Sejmu 10-12 kwietnia br. przewidziano możliwość rozpatrzenia sprawozdania komisji sprawiedliwości w kwestii omawianego projektu. "Ufam, że w najbliższej przyszłości przeprowadzanie wysłuchań publicznych stanie się dobrą praktyką w toku pierwszych czytań licznych projektów ustaw. Będę również pracował nad przygotowaniem takich rozwiązań prawnych, które umożliwią szerszy udział przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w pracach legislacyjnych" - zapowiedział.

W wysłuchaniu publicznym przed sejmową komisją sprawiedliwości i praw człowieka, a dotyczącym rządowego projektu nowelizacji ustawy o KRS bierze udział 38 podmiotów. Wniosek o wysłuchanie publiczne dotyczące rządowego projektu noweli o KRS złożyła na początku marca przewodnicząca sejmowej komisji sprawiedliwości Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO). Jak uzasadniała, taki bowiem "powinien być standard stanowienia prawa w najważniejszych dla Polaków kwestiach". (PAP)

nno/ itm/