Jak czytamy na stronie NIK, w Polsce na miejsce w schronach i ukryciach może liczyć niecałe 4% mieszkańców. Ci, dla których znajdzie się miejsce, wcale jednak nie muszą wiedzieć, jak się do niego dostać. Jak się okazało, żaden z 48 byłych szefów obrony cywilnej skontrolowanych województw nie przygotował budowli ochronnej, przeznaczonej na stanowiska kierowania obroną cywilną. Co jeszcze wyszło w trakcie kontroli NIK?

„Obrona cywila nie istnieje, a obywatele nie wiedzą, gdzie w razie zagrożeń mogą szukać bezpiecznego miejsca schronienia. Sześć z 32 gmin skontrolowanych przez NIK nie zapewniło takiego miejsca żadnemu ze swoich mieszkańców, a 68% poddanych oględzinom schronów i ponad połowa ukryć nie spełniały wymaganych warunków technicznych” – czytamy na stronie NIK.

ikona lupy />
Liczba budowli ochronnych w Polsce z podziałem na województwa / NIK

Problemy, jakie stwierdzono w schronach i w ukryciach to m.in.:

  • przypadki zdewastowania pomieszczeń,
  • braku instalacji,
  • zagruzowania lub trwałego zamknięcia wyjść ewakuacyjnych,
  • brak urządzeń filtrowentylacyjnych lub niesprawność istniejących.

Jak ustaliła Najwyższa Izba Kontroli, przyczyną trudnej sytuacji, jest przede wszystkim brak podstawowych przepisów wskazujących odpowiedzialnych za zarządzanie budowlami ochronnymi, określających ich niezbędne wyposażenie oraz wymogi techniczne, jakie muszą spełniać, czy choćby definiujących czym jest schron.

„Wieloletni impas w tej kwestii ma przełamać przygotowywana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) ustawa o ochronie ludności, której projekt, jak wynika z zapowiedzi resortu, powinien być gotowy do końca marca” - czytamy.

Co szczególnie ważne dla warszawiaków, NIK, wspólnie z biegłymi przeprowadziła oględziny także w trzech obiektach warszawskiego metra, w tzw. czerpnio-wyrzutni (czerpnia pobiera powietrze zewnętrzne do instalacji, wyrzutnia odprowadza na zewnątrz to zużyte) i na dwóch stacjach pierwszej linii: Politechnika oraz Wilanowska. Na potrzeby kontroli określono je jako ukrycia doraźne, których nie można traktować jako schrony.

Więcej o wynikach kontroli można przeczytać na stronie NIK: W schronie się nie schronisz - Najwyższa Izba Kontroli (nik.gov.pl)