Blisko 3 mln zł przeznaczył samorząd województwa małopolskiego na wspieranie zatrudnienia opiekunki lub opiekuna dla najmłodszych dzieci w ramach kolejnej edycji programu "Małopolska niania". W poprzedniej edycji programu dofinansowano prawie 900 małopolskich rodzin.

Jak poinformowało biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w tym tygodniu ruszył nabór wniosków gmin do programu „Małopolska Niania 3.0”, zaplanowanego na lata 2024-2026. Przedsięwzięcie wspiera opiekę nad dziećmi do trzech lat.

Małopolska Niania 3.0

Wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka poinformował, że samorząd województwa przeznaczył na ten cel blisko 3 mln zł. „Pieniądze pozwolą na sprawne godzenie życia rodzinnego z obowiązkami zawodowymi. Wieloletnie doświadczenia województwa pokazują, że potrzeby w tym zakresie są nadal aktualne” - ocenił.

Wsparcie kierowane jest do rodziców, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również do rodziców powracających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Dotyczy szczególnie gmin, gdzie dostęp do opieki żłobkowej jest utrudniony.

Jak przypomniał Smółka, w zeszłym roku zakończono realizację projektu „Małopolska Niania 2.0”. W latach 2018-2023 dofinansowano z niego prawie 900 małopolskich rodzin ze 149 gmin, w szczególności tych o utrudnionym dostępie do opieki żłobkowej.

„Udział w projekcie pozwolił rodzicom powrócić do pracy po dłuższej przerwie, związanej z opieką nad dzieckiem, podczas gdy w tym czasie ich pociechy pozostawały pod okiem niani” - wyjaśnił wicemarszałek i zaznaczył, że wsparcie skierowano w szczególności do osób w trudniejszej sytuacji, do rodziców z niepełnosprawnościami, wychowujących dzieci do trzech lat z niepełnosprawnościami lub samotnie wychowujących dzieci.