Potwierdzam, że skierowałam wniosek o zaopiniowanie przez radę nadzorczą kandydatury Doroty Bieniasz na prezeskę ZUS — przekazała portalowi Business Insider ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Jak możemy przeczytać w serwisie Business Insider, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk po otrzymaniu opinii Rady skieruje wniosek o powołanie pani Bieniasz na to stanowisko przez premiera Donalda Tuska.

Dorota Bieniasz trafiła do zarządu ZUS w maju 2016 r. Dotychczas nadzorowała Pion Świadczeń i Orzecznictwa, pod który podlegają m.in. Departament Zasiłków, Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych czy Departament Orzecznictwa Lekarskiego. Ponadto kandydatka ministry już dziś sprawuje faktyczny nadzór nad tą instytucją w sytuacji formalnego braku prezesa ZUS.