Komisja śledcza ds. wyborów korespondencyjnych wykluczyła we wtorek ze składu komisji posła Pawła Jabłońskiego (PiS). W głosowaniu nad wykluczeniem nie wzięli udziału posłowie PiS, którzy wyszli z sali. Joński podał, że nie wyklucza złożenia do komisji wniosku o wezwanie Jabłońskiego do stawienia się przed komisją śledczą w celu złożenia zeznań.

Za wykluczeniem Jabłońskiego głosowało 6 posłów, nikt nie był przeciw, a 1 poseł wstrzymał się od głosu. W głosowaniu nie wzięli udziału posłowie PiS, którzy wyszli w tym czasie z sali.

Powody wykluczenia Jabłońskiego

Wykluczenie Jabłońskiego miało związek z tym, że na poprzednim posiedzeniu komisja śledcza odtajniła e-maile ze służbowej skrzynki Michała Dworczyka, z czasów, kiedy był szefem KPRM i konfrontowała go z nimi.

W jednym z tych maili (datowanym na 13 maja 2020 r.) padło nazwisko ówczesnego wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego. W mailu tym b. szef KPRM miał napisać, że przeprowadził konsultacje z Pawłem Jabłońskim w sprawie decyzji premiera dotyczącej przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych.

Po ujawnieniu maila, w którym mowa była o konsultacjach z Jabłońskim przewodniczący komisji Dariusz Joński (KO) zwrócił się do jej doradców o wydanie opinii w sprawie Jabłońskiego.

10 opinii dotyczących wykluczenia Jabłońskiego

Joński poinformował, że doradcy komisji wydali 10 opinii dotyczących możliwości wykluczenia Jabłońskiego. Podał, że według opinii 5 doradców istnieją przesłanki za wykluczeniem, cztery opinie wyrażają przeciwne zdanie, a jedna jest niejednoznaczna.

Następnie grupa posłów: Dariusz Joński, Jacek Karnowski, Bartosz Romowicz, Magdalena Filiks, Agnieszka Kłopotek i Anita Kucharska Dziedzic złożyła wniosek o dokonanie przez komisję wyłączenia ze składu osobowego posła Pawła Jabłońskiego.

Joński podał, że nie wyklucza złożenia do komisji wniosku o wezwanie Jabłońskiego do stawienia się przed komisją śledczą w celu złożenia zeznań.