Myślę, że do końca lutego, a może nawet wcześniej, będziemy gotowi z założeniami projektu ustawy dot. odpolitycznienia spółek państwowych; następnie musimy skonsultować i uzgodnić go z koalicjantami – powiedział we wtorek pierwszy wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko.

Jak poinformował PAP wiceszef MAP Jacek Bartmiński (Polska 2050), w Ministerstwie Aktywów Państwowych trwają prace nad założeniami projektu ustawy dot. odpolitycznienia spółek państwowych. "Kiedy projekt założeń będzie gotowy, wówczas trafi do konsultacji społecznych i międzyresortowych, a następnie zostanie przedstawiony do rozpatrzenia Radzie Ministrów" - dodał.

O szczegóły dotyczące prac nad tym projektem był pytany przez dziennikarzy podczas wizyty w Wilnie pierwszy wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko. „Odpartyjnienie i profesjonalizacja poziomu zarządzania spółkami powinna w pierwszej kolejności dotyczyć tych spółek, które są ważne dla skarbu państwa” – podkreślił.

Poinformował też, że nad rozwiązaniami pracuje specjalnie powołany przez Polskę 2050 zespół, nadzorowany przez wiceministra Bartmińskiego, rekomendowany na to stanowisko przez Polskę 2050. W prace zespołu zaangażowany jest również Kobosko.

„Przegotujemy projekt rozwiązań prawnych dotyczących zmian zasad zatrudniania, selekcji członków rad nadzorczych i zarządów, ale także sposobu funkcjonowania spółek skarbu państwa” – wyjaśnił wiceszef Polski 2050. „W tej chwili intensywnie pracujemy. Myślę, że do końca lutego, a realnie może nawet wcześniej, będziemy gotowi z naszymi założeniami, które następnie musimy skonsultować i uzgodnić z koalicjantami” – poinformował.

Pytany o najważniejsze założenia projektu, Kobosko zaznaczył, że dla Polski 2050 sprawą kluczową jest to, by do spółek trafiały osoby ze względu na swoje merytoryczne kompetencje, a nie przez partyjne wskazanie.

Przypomniał, że już dwa lata temu Polska 2050 przedstawiła projekt pt. „spółki do remontu” i są to rozbudowane założenia projektu dotyczące odpartyjnienia i odpolitycznienia spółek skarbu państwa.

Upolitycznienie spółek skarbu państwa to choroba, z którą zmaga się dzisiaj państwo polskie. „PiS po ośmiu latach pozostawił po sobie w wielu firmach zgliszcza w tym sensie, że bardzo odpowiedzialne role wymagające wiedzy doświadczenia i kompetencji, a także podstawowych wartości etycznych, powierzał osobom, które nie miały tych kompetencji. Liczyło się to, kto jest czyim znajomym, krewnym, itp.” - mówił.

Przypomniał również, że wiele z zatrudnionych w ten sposób osób odpłacało się później partii, wpłacając na jej konto spore sumy pieniędzy, co było swoistego rodzaju „haraczem” za zatrudnienie. „Z tym trzeba skończyć, to był nasz postulat, który traktujemy niezwykle poważnie” - powiedział.

Kobosko pytany również, czy będzie to projekt rządowy, przypomniał, że premier Donald Tusk od początku mówił, że zgłaszane projekty powinny mieć charakter rządowy i przechodzić pełne prace konsultacji społecznych.

Wiceprzewodniczący Polski 2050 wyraził przy tym przekonanie, że koalicjanci podzielą opinię Polski 2050, że konieczne jest odpolitycznienie i profesjonalizacja spółek skarbu państwa. „Takie jest oczekiwanie społeczne. Spółki skarbu państwa są naszymi firmami i ludzie chcą widzieć, że zarządzane są w sposób profesjonalny, niepodlegający wpływom tej czy innej partii” – podkreślił.

W listopadzie ubiegłego roku przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz oraz współprzewodniczący Nowej Lewicy: Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń parafowali umowę koalicyjną.

W umowie koalicyjnej - obok naprawy i odpolitycznienia mediów publicznych, służb mundurowych i służb specjalnych - zapowiedziano również odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa poprzez wprowadzenie czytelnych kryteriów naboru na stanowiska zarządcze. (PAP)

Autor: Daria Kania

dk/ sdd/