W czwartek wydam postanowienie o zwołaniu Rady Gabinetowej na 13 lutego na godz. 13 - poinformował prezydent Andrzej Duda. Przekazał, że tematem rozmów będzie realizacja inwestycji takich jak Centralny Port Komunikacyjny, kwestia energetyki jądrowej oraz modernizacja polskiej armii. Stanowiska przedstawione podczas Rady Gabinetowej nie mają charakteru prawnie wiążącego. Rada zwoływana jest, gdy prezydent uzna dany problem za "sprawę szczególnej wagi".

Zwołanie Rady Gabinetowej

Prezydent zapowiedział zwołanie Rady Gabinetowej w oświadczeniu, które wygłosił dzień po swej decyzji o podpisaniu ustawy budżetowej na 2024 r. i zapowiedzi skierowania jej w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego.

Duda wyraził satysfakcję, że "rząd będzie mógł realizować zobowiązania, które podjął, które wpisał do ustawy budżetowej". Dodał, że jest zadowolony, że "premier Donald Tusk mocno zaakcentował to, że stworzona została możliwość realizacji rządowych zobowiązań, w tym podwyżek". "To, co tu i teraz zostało zabezpieczone. To bardzo dobrze, tak powinna być realizowana polityka" - dodał.

"Liczę na to, że konsekwentnie premier i jego rząd, większość parlamentarna te swoje zobowiązania zrealizuje" - powiedział Andrzej Duda.

Troska o przyszłe pokolenia

Prezydent podkreślił, że kieruje nim troska o przyszłe pokolenia i zapewnienie im możliwości rozwoju oraz bezpieczeństwa. Stąd - jak podkreślił - muszą być realizowane zadania takie jak wielkie inwestycje, które zostały już zaplanowane, jak Centralny Port Komunikacyjny czy kwestia energetyki jądrowej oraz modernizacja polskiej armii.

"Wydam dzisiaj postanowienie o zwołaniu Rady Gabinetowej, czyli konstytucyjnego ciała sprowadzającego się do obrad prowadzonych przez Radę Ministrów pod przewodnictwem prezydenta RP. Ta Rada zostaje przeze mnie zwołana na 13 lutego, czyli za dwanaście dni, na godz. 13" - powiedział prezydent.

"Będziemy mogli usiąść z przedstawicielami rządu i spokojnie przedyskutować kwestie tego, jak rząd postrzega te inwestycje, jak rząd zamierza dalej realizować te inwestycje, jakie w tym zakresie zostały już podjęte działania, jakich działań możemy spodziewać się w przyszłości" - powiedział prezydent. Wymienił takie inwestycje jak, m.in. CPK, elektrownia atomowa. "To kwestia rozwoju Polski; działania, które odpowiadają na wyzwania, które przed nami stoją" - mówił.

Prezydent powiedział, że "bardzo liczy na merytoryczne posiedzenie z rządem". "Daję prawie dwa tygodnie czasu, aby przedstawiciele rządu mogli spokojnie się przygotować, żeby nie byli zaskoczeni" - dodał. Zauważył, że "13 lutego to wtorek, czyli dzień, kiedy zwykle odbywają się posiedzenia rządu". Dodał, że ma nadzieję że do godz. 13 rząd zdąży odbyć swoje posiedzenie.

"Dzisiaj zostaną przesłane też zaproszenia do premiera i członków rządu. Mam nadzieję, że wszyscy będą przygotowani na 13 lutego i w Pałacu Prezydenckim Rada Gabinetowa się odbędzie" - powiedział Duda.

Podpisanie ustawy budżetowej na 2024 rok

W środę po południu Kancelaria Prezydenta poinformowała, że prezydent Duda podjął decyzję o podpisaniu m.in. ustawy budżetowej na 2024 rok, jednocześnie skierował ustawę w trybie kontroli następczej, do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek do TK uzasadniono "brakiem możliwości udziału w pracach Sejmu nad tymi ustawami przez posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika". Zapowiedziano, że analogiczne działania będą podejmowane przez prezydenta "każdorazowo w przypadku uniemożliwienia posłom wykonywania ich mandatu, pochodzącego z wyborów powszechnych".

Rada Gabinetowa

Radę Gabinetową tworzy rząd pod przewodnictwem prezydenta. Decyzję o zwołaniu Rady podejmuje wyłącznie prezydent. Stanowiska przedstawione podczas Rady Gabinetowej nie mają charakteru prawnie wiążącego. Rada zwoływana jest, gdy prezydent uzna dany problem za "sprawę szczególnej wagi".