Posłowie PiS apelują do Komitetu ds. Zapobiegania Torturom przy Radzie Europy ws. Mariusza Kamińskiego.

PiS chce, żeby Rada Europy zajęła się sprawą Kamińskiego

“W czwartek zostanie wystosowane pismo do Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom przy Radzie Europy ws. przymusowego dokarmiania Mariusza Kamińskiego” - podał poseł Arkadiusz Mularczyk (PiS). Poinformował też, że ws. Kamińskiego i Macieja Wąsika złożona została rezolucja do Rady Europy.

Mularczyk wystąpił na konferencji posłów z delegacji Sejmu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, razem z Iwoną Arent i Kacprem Płażyńskim. "Informujemy Europejski Komitet do spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu, albo Karaniu, że wobec więźniów politycznych w Polsce stosowano tortury" - poinformował Mularczyk. "Przymusowe dokarmianie przez nos, przymusowe dokarmianie przez przełyk w sposób absolutnie poniżający ma charakter znamion tortur" - dodał.

Pismo do Europejskiego Komitetu do spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu przy Radzie Europy posłowie delegacji Sejmu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy złożą w czwartek.

Wydarzenia wokół skazanych w ostatnich tygodniach

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Kamińskiego i Wąsika prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień w związku z tzw. aferą gruntową. 9 stycznia br. policja zatrzymała obu polityków; później zostali oni osadzeni w zakładach karnych. We wtorek prezydent Andrzej Duda poinformował o wydaniu postanowienia o zastosowaniu prawa łaski wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Obaj politycy tego samego dnia opuścili zakłady.

Kamiński i Wąsik w ramach protestu prowadzili w zakładach karnych strajk głodowy. Syn Mariusza Kamińskiego informował we wtorek o wdrożeniu procedury przymusowego dokarmiania jego ojca. „Lekarz poinformował mojego ojca, że wybrana zostanie najbardziej niehumanitarna metoda za pomocą sondy przez nos pomimo, iż wyraził on zgodę na dokarmianie za pomocą kroplówki” – napisał na platformie X Kacper Kamiński.

Argumentacja Mularczyka na rzecz rezolucji w obronie Kamińskiego

Mularczyk kontynuował: "Wysłuchując informacji o jakich opowiadał Mariusz Kamiński nie mamy wątpliwości, że próba jego dokarmiania, intubacji, przez nos, a następnie przez przełyk, naruszała zasady, które są wpisane w Konwencji Praw Człowieka" - powiedział poseł. "Możemy to traktować jako tortury. Z uwagi na niedrożność dróg oddechowych, pomimo wielokrotnych prób zrezygnowano z tego i w sposób przymusowy intubowano go przez usta. W naszej ocenie te działania naruszały art. 40 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka" - dodał Mularczyk.

Poinformował, że w środę, na trwającej obecnie sesji Rady Europy podnosili kwestię zatrzymania Kamińskiego i Wąsika. "Złożyliśmy projekt rezolucji, kwestionując zasadność i legalność ich zatrzymania. Domagamy się, aby Rada Europy w tym zakresie przeprowadziła postępowanie wyjaśniające" - podkreślił poseł PiS.

W rezolucji napisano, że "głęboko niepokojący jest fakt, że w ostatnich tygodniach w Polsce wielokrotnie dochodziło do łamania praworządności". "Największym naruszeniem było aresztowanie posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wasika, którzy pełniąc mandaty poselskie i korzystając z immunitetu poselskiego, zostali w dniu 9 stycznia 2024 r. na mocy postanowienia władz pozbawieni wolności i umieszczeni w zakładach karnych" - czytamy.

Jak zaznaczono, do zdarzenia doszło pomimo, że prezydent Andrzej Duda, korzystając z prerogatyw prezydenckich wynikających z art. 139 Konstytucji, 16 listopada 2015 r. zastosował wobec tych polityków akt łaski "zwalniający je od odpowiedzialności karnej odpowiedzialności za nadużycie władzy w 2007 r., kiedy kierowali Centralnym Biurem Antykorupcyjnym zwalczającym korupcję na szczytach władzy". Podkreślono, że "zasadność postępowania Prezydenta potwierdziły trzy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które mają w Polsce moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne".

"Pomimo tego Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zakończył mandaty parlamentarne ww. parlamentarzystom. Następnie, z naruszeniem regulaminu Sądu Najwyższego, skierował skargi posłów na tę decyzję do konkretnej izby Sądu Najwyższego, która nie była właściwa do rozstrzygnięcia tej kwestii. W ten sposób Marszałek przyczynił się do aresztowania parlamentarzystów" - poinformowali.

Jakie prawo dotyczy Kamińskiego?

Zgodnie z art. 106a pkt. 5 Kodeksu karnego wykonawczego osadzonemu nie wolno, w celu wymuszenia określonej decyzji lub postępowania, odmawiać przyjmowania pokarmów i napojów dostarczanych przez administrację zakładu karnego. Były szef Służby Więziennej dr Paweł Moczydłowski powiedział we wtorek PAP, że w wypadku zagrożenia zdrowia u osadzonych, którzy odmawiają przyjmowania pokarmu, może być stosowana jedna z trzech metod przymusowego dokarmiania: dojelitową sondą przez nos, rurką przez przewód pokarmowy oraz dożylnie.

W myśl art. 118 par. 3 k.k.w. "w wypadku sprzeciwu skazanego o dokonaniu zabiegu orzeka sąd penitencjarny. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie". Rzeczniczka prasowa Sądu Apelacyjnego w Lublinie Dorota Janicka poinformowała we wtorek PAP, że zażalenie od decyzji radomskiego sądu dotyczącego zastosowania wobec skazanego przymusowego leczenia i karmienia zostało złożone 19 stycznia br. przez obrońcę Kamińskiego za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Radomiu, który wcześniej wydał decyzję w tej sprawie.

W środę miał zostać wyznaczony termin posiedzenia. We wtorek, w wyniku ułaskawienia przez prezydenta, Kamiński i Wąsik opuścili zakład karny w Radomiu.