Rządowy projekt nowelizacji ustawy w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw, zakładający przedłużenie maksymalnych cen energii elektrycznej i gazu w przyszłym roku na poziomie z tego roku trafi do sejmowej komisji wraz z projektem koalicji Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050-PSL i Nowej Lewicy, poinformował marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

"Jeżeli chodzi o ustawę o mrożeniu cen energii, ona zostanie skierowana dziś do komisji do pierwszego czytania razem z projektem przygotowanym przez nową koalicję, która będzie tworzyła następny rząd - tak żeby w poczuciu odpowiedzialności można było zdecydować, [...] przejrzeć dwa projekty, zobaczyć który jest lepszy i iść z tym na Sejm" - powiedział Hołownia podczas konferencji prasowej.

Rządowy projekt zakłada, że ceny z 2022 r. byłyby stosowane do limitu 3 MWh dla gospodarstw domowych, dla gospodarstw z osobą niepełnosprawną do 3,6 MWh, natomiast dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny do 4 MWh. Po przekroczeniu limitu obowiązywałaby cena maksymalna 693 zł/MWh.

Cena maksymalna ustalona na poziomie 693 zł/MWh ma dotyczyć także podmiotów użyteczności publicznej wykonujących kluczowe role władz publicznych w szczególności z zakresu polityki zdrowotnej, edukacyjnej i rodzinno-opiekuńczej, jednostek samorządu terytorialnego w zakresie w jakim zużywają energię elektryczną na realizację zadań publicznych, producentów rolnych, tzw. odbiorców wrażliwych oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt ustawy zakłada przedłużenie funkcjonującego w 2023 r. mechanizmu obejmującego zagwarantowanie ceny maksymalnej paliw gazowych (200 zł/MWh) oraz stawek opłat usług dystrybucji paliw gazowych na niezmienionym względem 2023 r. poziomie dla odbiorców objętych ochroną taryfową.

Rządowy projekt zakłada utrzymanie wysokości ponoszonych przez tych odbiorców cen i stawek opłat za dostarczone ciepło systemowe na poziomie nie wyższym niż ceny i stawki opłat stosowane wobec odbiorców ciepła w dniu 30 września 2022 r. powiększone o 40% w każdej grupie taryfowej w danym systemie ciepłowniczym.

W ubiegłym tygodniu Paulina Henning-Kloska z Polski 2050 powiedziała, że ugrupowanie to planuje złożenie w Sejmie projektu ustawy dotyczącej mrożenia cen energii elektrycznej w roku przyszłym.

Pytana, czy chodzi o to, by podwyżki zatrzymać, czy by były one niższe, powiedziała "jeżeli nawet musimy wychodzić z mrożenia cen i przeciwdziałać jednocześnie inflacji to musi być to łagodniejsze wyjście i tak będzie planowane".