Gmina Śrem wspólnie ze Śremskim TBS Sp. z o.o. planują innowacyjną i ekologiczną inwestycję budowy osiedla mieszkaniowego przy ul. Farnej w Śremie, w którym wykorzystana zostanie technologia wodorowa. Jest to przedsięwzięcie nowatorskie na skalę całego kraju.

Nowoczesne metody pozyskiwania wodoru są oparte na energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, a wodór ma duży potencjał jako stabilne źródło energii. Unikalne cechy wodoru oraz postęp technologiczny sprawiają, że wodór stanie się kluczowym medium w walce z dekarbonizacją gospodarki Europy i innych regionów świata. Jego powszechność występowania w związkach organicznych i nieorganicznych czyni z tego pierwiastka uniwersalny nośnik energii.

Pierwsze w Polsce osiedle ogrzewane wodorem

Wielkim krokiem w rozwoju technologii wodorowej w Polsce będzie pierwsze osiedle zasilane energią pozyskaną z wodoru, które powstanie w Śremie. Od miesięcy trwają prace koncepcyjne i przygotowawcze do tego, by rozpocząć inwestycję. W końcu nadszedł czas na podpisanie umowy na dokumentację projektową.

9 listopada 2023 r. w sali Muzeum Śremskiego nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji.

Na zaproszenie burmistrza Śremu Adama Lewandowskiego oraz prezesa Śremskiego TBS Sp. z o.o. Wiesława Małaszniaka w spotkaniu wzięli udział: Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Jacek Bogusławski – członek zarządu Województwa Wielkopolskiego, Zenon Jahns Starosta Śremski, Katarzyna Sarnowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Śremie, przedstawiciele Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, instytucji samorządowych, finansowych i naukowych, Banku Gospodarstwa Krajowego, Izby Gospodarczej TBS oraz TBS-ów z obszaru całego kraju, śremskich spółek komunalnych i firm związanych z realizacją projektu.

Osiedle przy ul. Farnej w Śremie to 195 mieszkań zlokalizowanych w ośmiu budynkach. Wokół budynków zaplanowano teren zielony oraz miejsca parkingowe.

Co znajduje się w kotłowni wodorowej?

Planowana kotłownia wodorowa będzie częścią pełnego projektu i służyć będzie zapewnieniu ciepłej wody na potrzeby c.w.u i c.o. dla budynków. Jej punktem centralnym będzie rozwijany przez spółkę bezemisyjny kocioł wodorowo-tlenowy wraz z instalacjami przygotowania gazów. Ponadto, infrastruktura obejmie moduł generacji wodoru i tlenu z wykorzystaniem elektrolizerów, układ przygotowania wody do elektrolizy, moduł magazynowania wodoru i tlenu, układy zasilania i sterowania procesami technologicznymi oraz wymiany ciepła.

Kocioł wodorowy, który zostanie wykorzystany w projekcie jest pierwszym w pełni ekologicznym urządzeniem grzewczym dedykowanym aplikacjom średniej i dużej skali, który dzięki zastosowaniu substratów w postaci wodoru i tlenu oraz obiegu zamkniętego zapewni eliminację emisji COx, NOx, SOx oraz pyłów. Specjalnie projektowany układ ma umożliwić częściowy recykling i ponowne wykorzystanie wody, która będzie kierowana z powrotem na elektrolizer. Celem jest osiągnięcie zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych.