11 listopada w Warszawie i Wrocławiu będzie obowiązywał zakaz noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym - wynika z projektu rozporządzenia, które zostało opublikowane na stronach RCL. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom uroczystości państwowych z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Rozporządzenie MSWiA we wtorek zostało opublikowane na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Z dokumentu wynika, że 11 listopada w Warszawie i Wrocławiu wprowadzony zostanie zakaz noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni.

11 listopada zakaz noszenia broni - celem zapewnienie bezpieczeństwa

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia czytamy, że zakaz jest konieczny do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom uroczystości państwowych z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości, a także zgromadzeń publicznych organizowanych tego dnia w Warszawie i Wrocławiu.

"Ze względu na rangę tych przedsięwzięć oraz przewidywaną kilkusettysięczną liczbę uczestników, w tym cudzoziemców, a także na sytuację międzynarodową, istnieje konieczność zapewnienia wzmocnionych rygorów bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze miasta stołecznego Warszawy oraz miasta Wrocławia" - uzasadnili autorzy rozporządzenia.

Ich zdaniem zakaz wyeliminuje ewentualne przypadki utraty broni, a tym samym niebezpieczeństwo dostania się jej w ręce osób nieuprawnionych i jej użycia.

Z załączonej do projektu rozporządzenia Oceny Skutków Regulacji wynika, że zakaz będzie oddziaływał na ok. 58 tys. osób fizycznych oraz ok. 220 podmiotów posiadających pozwolenia na broń, mających miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terenie Warszawy oraz Wrocławia.

Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia przekazanie władzy Piłsudskiemu

11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia przekazania przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.(PAP)

autor: Marcin Chomiuk

mchom/ jann/