Do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęło pierwsze zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach parlamentarnych. Dokumenty do rejestracji złożyła Konfederacja. Lewica i Trzecia Droga zapowiedziały, że ich zawiadomienia trafią do Komisji jeszcze we wtorek.

Prezydent Andrzej Duda we wtorek zarządził wybory do Sejmu i Senatu na 15 października. Tego dnia wieczorem postanowienie prezydenta opublikowano w Dzienniku Ustaw.

Pierwszą czynnością wyborczą, przed którą stoją komitety chcące wziąć udział w wyborach, jest zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego. Termin na złożenie takiego zawiadomienia upływa – zgodnie z kalendarzem wyborczym – 28 sierpnia.

We wtorek do PKW trafiło jedno zawiadomienie – jest to Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość.

Na porannych konferencjach prasowych złożenie dokumentów w PKW jeszcze we wtorek zapowiedziały Lewica i Trzecia Droga.

Komitety wyborcze mogą tworzyć partie polityczne, koalicje partii i wyborcy. Jeżeli zawiadomienie spełnia warunki określone w Kodeksie wyborczym, PKW w terminie trzech dni od złożenia zawiadomienia decyduje o jego przyjęciu. Jeżeli zawiadomienie ma wady, PKW wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w ciągu trzech dni. Jeśli w tym czasie wady nie zostaną usunięte, PKW odmawia przyjęcia zawiadomienia. Pełnomocnik wyborczy ma prawo złożyć do Sądu Najwyższego skargę na postanowienie PKW o odmowie przyjęcia zawiadomienia.

Od momentu zarejestrowania komitetu wyborczego może on rozpocząć zbieranie podpisów pod listami kandydatów. Termin na zgłaszanie list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów mija 6 września.

Lista kandydatów na posłów – zgodnie z Kodeksem wyborczym – powinna być poparta podpisami co najmniej 5 tys. wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Komitet wyborczy, który zgłosił listy kandydatów w co najmniej połowie okręgów wyborczych, dalsze listy może zgłaszać bez podpisów.

Zgłoszenie kandydata na senatora powinno być poparte podpisami co najmniej 2 tys. wyborców z danego okręgu wyborczego.

Aby uczestniczyć w podziale mandatów do Sejmu, komitety wyborcze partii i komitety wyborcze wyborców muszą przekroczyć 5-procentowy próg wyborczy w skali kraju; próg wyborczy dla komitetów wyborczych koalicji wynosi 8 proc.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.(PAP)

Autorka: Aleksandra Rebelińska

reb/ joz/