Rekordowa dotacja z budżetu państwa na Narodowy Fundusz Zdrowia – po raz pierwszy jej kwota ma przekroczyć 8 mld zł. To oznacza, że sam wpływ składki nie wystarczy na pokrycie kosztów świadczeń. W sumie na leczenie ma zostać przeznaczone 156 mld zł. Nasi rozmówcy, również z resortu zdrowia czy NFZ, przyznają, że daje to stabilizację na poziomie z poprzednich lat, ale nie ma zapasu na zwiększenie dostępności leczenia.

Przyszłoroczny budżet NFZ ma wzrosnąć o 15 proc. w porównaniu z tegorocznym, co nominalnie przełoży się na dodatkowe 20 mld zł. Choć wydaje się, że to sporo, to wzrost, zarówno procentowo, jak i nominalnie, będzie niższy niż w zeszłym roku. Lwią część budżetu tradycyjnie pochłoną wydatki na szpitale. W tym roku to niemal 75 mld zł, co stanowi około połowy środków na leczenie. Najwięcej, bo o 35 proc., mają wzrosnąć wydatki na opiekę paliatywną i hospicja. Środowisko wskazuje, że nadal nie pokryje to potrzeb. Spory wzrost, bo o 23 proc., czyli 2,7 mld zł, ma dotyczyć wydatków na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. To jednak znowu mniej niż w 2022 r. Z kolei na leczenie szpitalne i podstawową opiekę zdrowotną wydatki wzrosną o 11–12 proc.

8 mld zł dotacji to znacząca kwota, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w tym roku dotacji w ogóle nie było, a rok wcześniej wyniosła 600 mln zł. W budżecie NFZ pojawiły się nowe zadania, które wcześniej były finansowane z budżetu państwa albo przez resort zdrowia, jak szczepienia, ratownictwo, leczenie hemofilii, AIDS/HIV czy osób nieubezpieczonych z prawem do świadczeń zdrowotnych. Wojciech Wiśniewski z Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców nie jest tym zaskoczony. – Zwiększenie przychodów następuje wskutek wzrostu wartości składek, a zapowiadana dotacja ma mieć charakter wynikowy. Ta kwota to maksymalna wartość dotacji, a nie jej minimalny poziom – podkreśla. Ustawa przewiduje stopniowy wzrost wydatków na zdrowie w relacji do PKB. W przyszłym roku powinno to być 6,2 proc. PKB sprzed dwóch lat. W praktyce, jak wynika z Monitora Finansowania Ochrony Zdrowia, powinno to oznaczać wydatki na poziomie 190 mld zł. Dziś budżet będzie analizowany w Sejmie. ©℗

ikona lupy />
Projekt budżetu NFZ na przyszły rok / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe