Opracowywane nowe unijne reguły fiskalne muszą nie tylko zapewniać stabilne finanse publiczne oraz obniżenie poziomu zadłużenia i kontrolę nad nim, ale także odpowiadać na wyzwania, przed którymi stoi kontynent, w tym bezpieczeństwo militarne i energetyczne - powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska po wtorkowym posiedzeniu szefów resortów finansów Polski, Niemiec i Francji w niemieckim Ettersburgu.

Niezbędne jest budowanie bezpiecznej i rosnącej gospodarczo Europy - podkreśliła Rzeczkowska podczas konferencji prasowej, na której wypowiadała się wraz ze swoimi odpowiednikami z Niemiec i Francji - Christianem Lindnerem i Bruno Le Maire'em. Głównymi tematami posiedzenia były wyzwania gospodarcze, wsparcie dla Ukrainy oraz reforma unii rynków kapitałowych - przekazało polskie Ministerstwo Finansów.

Szczególnie w przypadku Polski bezpieczeństwo należy pojmować zarówno w kontekście militarnym - stąd konieczność zwiększenia wydatków obronnych, o które zabiega Warszawa - ale również jako m.in. bezpieczeństwo energetyczne - mówiła minister. Zaznaczyła, że planowana unia rynków kapitałowych nie może być tylko dodatkową regulacją, lecz musi też prowadzić do rozwoju rynków kapitałowych przy uwzględnieniu specyfiki rynków lokalnych.

Lindner zauważył, że perspektywy szefów resortów finansów mogą być sobie bliższe, niż perspektywy rządów. "Nie możemy tracić w Europie czasu, reszta świata nie śpi" - powiedział, podkreślając, że liczy na pilne osiągnięcie porozumienia i konsensusu. Zaznaczył, że należy znaleźć właściwą równowagę, by nie doprowadzić do pogorszenia postrzegania gospodarki europejskiej, co doprowadziłoby do wzrostu kosztów finansowania, a tym samym zagroziłoby ważnym inwestycjom w dłuższej perspektywie. Lindner stwierdził, że choć znane jest stanowisko niemieckie, głoszące, że wzrost wydatków nie może być większy niż wzrost podstaw gospodarki, to jest gotów zrobić wiele, by znaleźć w tym zakresie rozwiązanie.

Le Maire wyraził przekonanie, że państwa europejskie będą w stanie zbudować konsensus do końca roku i podkreślił, że różnice poglądów dotyczą głównie kwestii tego, czy reguły fiskalne powinny być wdrażane automatycznie czy elastycznie.

Minister Rzeczkowska uznała, że odnowienie formuły trójstronnych spotkań ministrów finansów w ramach Trójkąta Weimarskiego było bardzo potrzebne. Podkreśliła, że rozmawiano również o wsparciu dla Ukrainy, zarówno bieżącym, jak i przyszłym, także w zakresie odbudowy i transformacji. Zwróciła uwagę na fakt, że wśród priorytetów Unii powinien też być uwzględniony element niestabilnego środowiska zewnętrznego i bezpieczeństwa. (PAP)

os/ adj/