Ponad trzy czwarte badanych Polaków przewiduje wzrost cen żywności, a siedmiu na dziesięciu zakłada podwyżkę opłat za prąd czy gaz oraz wzrost cen benzyny - wynika z opublikowanego we wtorek badania firmy doradczej Deloitte.

Notowany w ostatnich tygodniach spadek inflacji nie ma większego wpływu na oczekiwania większości polskich konsumentów co do poziomu cen - wskazali autorzy badania Deloitte Global State of Consumer Tracker. "Chociaż odsetek Polaków przewidujących podwyżki cen paliw, mediów czy produktów spożywczych zmniejszył się, to w przypadku niektórych kategorii produktów nadal sięga on nawet 80 proc." - zaznaczono we wtorkowej informacji.

Dodano, że jedną piątą domowego budżetu pochłaniają koszty zakupów produktów spożywczych, a 27 proc. wydatki związane z domem. Pozycje te stanowią niemal połowę prognozowanych wydatków przeciętnego polskiego gospodarstwa domowego. Z kolei 7 proc. przychodów jest przeznaczanych na oszczędności.

Rosnące ceny skłaniają Polaków do ograniczania wydatków na m.in. wizyty w restauracjach i zamawianie posiłków. Co drugi ankietowany nie planuje w najbliższych tygodniach wizyty w lokalu gastronomicznym, a 44 proc. ankietowanych nie odwiedziło restauracji w ostatnich dwóch tygodniach. Co trzeci ankietowany przyznał natomiast, że częściej niż kiedyś przygotowuje posiłki w domu.

Według badania 17 proc. osób planuje obecnie kupno nowego samochodu. Jednocześnie ok. dwie trzecie polskich kierowców zamierza używać samochodu z taką samą częstotliwością, co wcześniej, mimo, że taki sam odsetek ankietowanych spodziewa się wzrostu cen paliw w najbliższych miesiącach.

Jak zwrócono uwagę, 21 proc. Polaków wydaje na produkty cyfrowe od 40 do 84 zł miesięcznie. Taki sam odsetek stanowi grupa osób wydających między 85 a 219 zł. Z kolei do 17 proc. wzrósł odsetek osób przyznających się do wydatków na cyfrową rozrywkę nieprzekraczających 39 zł. W przypadku platform streamingowych 45 proc. respondentów wskazało wydatki od 40 do 84 zł, a 61 proc. badanych co miesiąc wydaje na gry online między 40 a 219 zł. Czterech na dziesięciu mieszkańców Polski w ogóle nie korzysta z produktów cyfrowych.

Odsetek mieszkańców Polski przewidujących dalsze zmiany poziomu cen produktów wynosi ok. 60 proc. całej populacji. Ponad trzy czwarte badanych z Polski przewiduje wzrost cen żywności, a siedmiu na dziesięciu zakłada podwyżkę opłat za prąd czy gaz oraz wzrost cen benzyny (64 proc.).

Niestabilna sytuacja gospodarcza oraz inflacja mają przełożenie na nastroje również w innych krajach. Największą niepewność wykazują mieszkańcy RPA (79 proc.), Irlandii (77 proc.) oraz Wielkiej Brytanii (76 proc.).

Bartosz Bobczyński z Deloitte, cytowany we wtorkowej informacji zwrócił uwagę, że "aż połowa ankietowanych przyznała, że niepokoi ich stan finansów osobistych. "Dla sporej grupy mieszkańców Polski coraz większym wyzwaniem staje się terminowe regulowanie należności" – dodał.

Zgodnie z badaniem 45 proc. respondentów deklaruje, że ma odłożone pieniądze na koniec miesiąca. Nie może tego o sobie powiedzieć 39 proc. badanych. Odsetek osób nieprzygotowanych na niespodziewane wydatki sięgnął 59 proc., a oceniających swoją sytuację finansową jako gorszą niż rok temu - 59 proc.

W ostatnich 30 dniach o 13 punktów proc. spadł odsetek osób deklarujących brak problemów z regulowaniem nadchodzących płatności. Jednocześnie o niemal tyle samo zwiększyła się grupa wskazująca na trudności w tym zakresie (34 proc. odpowiedzi, o 12 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej). Niewiele ponad połowa badanych odkłada poważniejsze wydatki w czasie, przeciwnie twierdzi co czwarty ankietowany. Odsetek osób mogących pozwolić sobie na kupno tego, co sprawia im przyjemność wynosi 33 proc., a 49 proc. badanych nie widzi w tej chwili takiej możliwości.

Czterech na dziesięciu badanych uważa natomiast, że w przyszłym roku ich zarobki będą takie same lub wyższe, a niewiele ponad jedna trzecia przewiduje poprawę osobistej sytuacji finansowej w najbliższych miesiącach. 39 proc. ankietowanych zakłada odwrotny scenariusz, a 40 proc. obawia się o stan portfela w przyszłości.

Badanie przeprowadzono pod koniec kwietnia 2023 r. Eksperci Deloitte przebadali mieszkańców 24 krajów - oprócz Polski byli to obywatele: Arabii Saudyjskiej, Australii, Belgii, Brazylii, Kanady, Chin, Danii, Holandii, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Indii, Irlandii, Japonii, Meksyku, Norwegii, RPA, Korei Południowej, Szwecji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ mmu/