Dochody budżetu w 2022 r. zostały zrealizowane na poziomie wyższym o 13 mld zł, tj. o 2,6 proc., niż prognozowane w budżecie - poinformował główny ekonomista resortu finansów Łukasz Czernicki w komentarzu do szacunkowego wykonania budżetu w 2022 r.

"W 2022 r. dochody budżetu państwa są szacowane na 505 mld zł, tj. więcej o 2 proc. r/r. Dochody budżetu w 2022 r. zostały zrealizowane na poziomie wyższym niż prognozowane w ustawie budżetowej o 13 mld zł, tj. o 2,6 proc." - zauważył Czernicki w komentarzu przekazanym PAP.

Dochody z VAT i CIT

Przedstawiciel MF wskazał, że szacowane dochody z VAT w 2022 r. wyniosły 230,4 mld zł, co oznacza wzrost o 6,8 proc. (14,7 mld zł) w stosunku do 2021 r. Wykonanie dochodów z VAT było niższe niż założono w ustawie budżetowej na 2022 r. o 7 mld zł (3 proc.). "Należy zaważyć, że w 2022 r. obowiązywały tarcze antyinflacyjne, czasowo obniżające stawki VAT na m.in. żywność, gaz, paliwo i energię elektryczną" - zastrzegł główny ekonomista MF.

Jak poinformował przedstawiciel MF, dochody z CIT w 2022 r. są szacowane na ok. 70,1 mld zł, tj. więcej o 33,9 proc. r/r (o 17,8 mld zł). W stosunku do założeń ustawy na 2022 r. dochody były wyższe o ok. 16,2 mld zł, tj. 30,1 proc. Dochody budżetu państwa z podatku akcyzowego w 2022 r. oszacowano na poziomie ok. 79,8 mld zł, wyższym o 4 mld zł (5,2 proc.) niż w 2021 r. W stosunku do ustawy budżetowej na 2022 r. dochody były wyższe o ok. 0,7 mld zł, tj. o 0,9 proc.

Wpływy z PIT

Zgodnie z danymi MF dochody budżetu państwa z PIT w 2022 r. wyniosły 68,1 mld zł i były niższe o 7,5 proc., tj. o 5,5 mld zł, niż w 2021 r. W porównaniu z kwotą prognozowaną na etapie ustawy budżetowej na 2022 r., dochody te były mniejsze o 1,9 proc., tj. o 1,3 mld zł.

Czernicki wyjaśnił, że na wysokość wpływów PIT w 2022 r. miały znaczący wpływ reformy systemowe, które weszły w życie od 1 stycznia oraz od 1 lipca 2022 r. i obejmowały przede wszystkim: obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc.; zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł rocznie; zwiększenie progu podatkowego z 85 528 zł rocznie do 120 000 zł; rozszerzenie tzw. ulg PIT-0 o ulgę dla rodzin wielodzietnych (tzw. ulga 4+), ulgę dla pracujących seniorów, ulgę na powrót; wzrost kwoty przekazywanej OPP z 1 proc. do 1,5 proc.

"Dodatkowo samorządy w 2022 r. otrzymały jednorazowo kwotę ok. 13,7 mld zł przekazaną im z udziałów BP w PIT. Środki te zostały skierowane do JST w celu wsparcia ich w realizacji zadań własnych, w tym szczególnie istotnych zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców" - dodał główny ekonomista MF.

Dochody niepodatkowe

Z przekazanych PAP danych wynika, że dochody niepodatkowe wyniosły w 2022 r. 36,9 mld zł, tj. mniej o 23,6 mld zł (39 proc.) w stosunku do 2021 r.

"W porównaniu do ustawy budżetowej na 2022 r. dochody niepodatkowe były wyższe o 1,6 mld zł, tj. o 4,5 proc. Niższe dochody niepodatkowe są spowodowane między innymi brakiem wpłat z tytuły aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz znacznie niższymi dochodami z tytułu wpłaty z zysku NBP" - poinformował Czernicki. Zaznaczył, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, w roku 2022 nadwyżka, ponad określoną w ustawie budżetowej na rok 2022 prognozę wysokości wpłaty części rocznego zysku NBP (tj. kwotę 9 mld 581,8 mln zł), przekazano w sierpniu br. do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a do budżetu państwa z tytułu wpłaty z zysku NBP w 2022 r. wpłynęła kwota ok. 844 mln zł. (PAP)

mmu/ skr/