Poprawki do noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, które Senat przyjął w ubiegłym tygodniu zakładają m.in. zniesienie Izby Odpowiedzialność Zawodowej SN i przeniesienie rozpatrywania spraw dyscyplinarnych - m.in. sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy i radców prawnych - do Izby Karnej SN. Zgodnie z tymi poprawkami, do Izby Karnej trafiłyby także sprawy immunitetowe sędziów i prokuratorów.

W poniedziałek sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka zaopiniowała te poprawki negatywnie. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki we wtorek stwierdził, że poprawki były przygotowane tak, "żeby ustawa była konstytucyjna i by wypełniała wszystkie oczekiwania Komisji Europejskiej". Dodał, że jeżeli Sejm głosami większości je odrzuci, to "bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne dalsze perturbacje, które utrudnią nam otrzymanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy".

Sejm będzie też pracować nad projektem nowelizacji ustaw dotyczących samorządu gminnego, powiatowego i samorządu województwa. Odbędzie się także pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Reklama

Posłowie mają też głosować uzupełnienie porządku obrad o informację premiera na temat perspektyw finansowania sił zbrojnych, w tym ze środków pozabudżetowych w kontekście trudności ze znalezieniem nabywców na obligacje BGK i odwołania przetargu na te papiery, z których wpływy miały zasilić Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. (PAP)

ero/ mrr/