Zwolnienie sprzętu wojsk sojuszniczych z niektórych przepisów o dozorze technicznym zakłada projekt nowelizacji ustawy o dozorze technicznym przyjęty przez we wtorek rząd - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Zgodnie z przygotowanym przez MON projektem podlegające dozorowi technicznemu urządzenia techniczne wojsk sojuszniczych przebywających w Polsce będzie można eksploatować bez konieczności uzyskiwania decyzji szefa Wojskowego Dozoru Technicznego. Zwolnienie będzie możliwe, jeżeli będą to przewidywać przepisy szczególne lub umowy międzynarodowe.

Personel wojsk sojuszniczych, obsługujący i konserwujący sprzęt tych wojsk, nie będzie potrzebował – wydawanych przez polskie jednostki dozoru technicznego – zaświadczeń, które kwalifikują do obsługi i konserwacji urządzeń.

Projektowana ustawa odnosi się także do sprzętu polskiego wojska. Ma pozwolić szybciej pozyskiwać i wprowadzać do eksploatacji podlegające dozorowi technicznemu urządzenia wyprodukowane w innym państwie. Urządzenia te będą mogły zostać objęte dozorem technicznym również wówczas, gdy nie były objęte polskim dozorem technicznym w fazie ich projektowania i wytwarzania.

Jeśli nowe przepisy zostaną uchwalone, wejdą w życie 14 dni od ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.(PAP)

brw/ ann/