Senat przyjął w czwartek projekt noweli Kodeksu postępowania karnego, który ma umożliwić składanie zażalenia na postanowienie sądu orzekające, iż interesy różnych oskarżonych bronionych przez tego samego obrońcę nie są sprzeczne. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Senackie komisje Ustawodawcza oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na połączonym posiedzeniu we wtorek opowiedziały się za przyjęciem projektu bez poprawek. W czwartek senatorowie jednogłośnie - wszyscy głosujący senatorowie, 96 osób - opowiedzieli się za skierowaniem projektu do Sejmu; na sprawozdawcę został wyznaczony senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski.

W postępowaniu karnym obrońca może bronić kilku oskarżonych, ale tylko, jeżeli ich interesy nie są ze sobą sprzeczne.

O tym, czy interesy oskarżonych są sprzeczne, czy nie, decyduje sąd. Stronom przysługuje zażalenie, ale tylko od postanowienia sądu, że interesy oskarżonych są sprzeczne.

Projekt noweli ma na celu umożliwić stronom postępowania karnego złożenie zażalenia również na postanowienie sądu mówiące, że interesy różnych oskarżonych bronionych przez tego samego obrońcę nie są sprzeczne.

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że w sytuacji, gdy nie można złożyć takiego zażalenia od postanowienia sądu, dochodzi m.in. do złamania art. 78 konstytucji, mówiącego, że każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wskazano także na możliwość naruszenia prawa oskarżonego do obrony, sformułowanego w art. 42 konstytucji.

Autorzy projektu podkreślają, że przyjęcie proponowanego rozwiązania pozwoli na zrównanie sytuacji osób, w przypadku których sąd stwierdził istnienie konfliktu interesów i tych, wobec których go nie stwierdził.

Obecny stan rzeczy, jak wskazują autorzy, krytykowany jest przez uczestników postępowań, a także przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który w piśmie z czerwca 2020 roku zwracał uwagę na sytuacje, gdy wyjaśnienia jednego z oskarżonych lub dowody przez niego powołane oraz ich ocena godzą w interes drugiego oskarżonego bronionego przez tego samego obrońcę, "w rezultacie czego rodzi się kolizja interesów prowadząca w takiej sytuacji do unicestwienia roli obrońcy w procesie karnym". (PAP)

mml/ mok/