Przyjęliśmy mechanizmy, które zachęcą funkcjonariuszy do pozostawania w służbie. Projektem ustawy w tej sprawie pilnie zajął się rząd, przed nami prace w Sejmie - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Projekt przewiduje nowe dodatki motywacyjne dla mundurowych po 15 latach służby.

Premier poinformował na konferencji prasowej, że wtorkowe obrady rządu w trybie pilnym zostały rozszerzone o projekt ustawy, której celem jest ograniczenie odejść na emeryturę w służbach mundurowych. Projekt regulacji, która ma wprowadzić nowe dodatki po 15 latach służby, pod obrady wniósł szef MSWiA Mariusz Kamiński.

"Wdrożyliśmy dzisiaj na poziomie rządowym - oczywiście będą jeszcze prace w Sejmie - mechanizmy, które mają zachęcić funkcjonariuszy Policji i innych służb mundurowych do pozostania w służbie" - powiedział premier Morawiecki.

Jak zaznaczył, z punktu widzenia budżetowego te rozwiązania są neutralne. Gdyby funkcjonariusze odeszli ze służby, nie otrzymywaliby nowych dodatków, ale emeryturę, którą trzeba wypłacać z innej zakładki budżetowej.

Premier o przyjęciu przez rząd nowych rozwiązań mówił w kontekście doniesień, że z Policji ma odejść nawet kilka tysięcy funkcjonariuszy. W jego ocenie może być to znacznie mniejsza liczba.

"Poczekajmy kilka dni, czy dwa-trzy tygodnie, kiedy funkcjonariusze w pełni będą mogli się zastanowić nad tymi propozycjami, które są ujęte w ustawie. Myślę, że to będzie bardzo pozytywny skutek z punktu widzenia tego bardzo ważnego zjawiska, czyli stabilności służb mundurowych" - powiedział Morawiecki.

Założenia projektu ustawy dotyczącej nowego świadczenia za długoletnią służbę zostały opublikowane w rządowym wykazie prac legislacyjnych. Nowe miesięczne świadczenie będzie przysługiwało funkcjonariuszom i żołnierzom po 15. roku służby. Będzie się rozpoczynało od 5 proc. uposażenia i co roku będzie rosło o 1 proc. do osiągnięcia 15 proc. po 25 latach służby. W kolejnych latach będzie się utrzymywało na poziomie 15 proc. Po osiągnięciu 32 lat wysługi emerytalnej będzie też wliczane do podstawy wymiaru emerytury.

Rozwiązania dotyczą żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dodatek po 15 latach służby będzie wypłacany niezależenie od świadczenia motywacyjnego przysługującego mundurowym z co najmniej 25-letnim stażem. Tego świadczenia obecnie nie dostają jednak funkcjonariusze służb specjalnych. Projektowana ustawa to zmieni. Świadczenie obejmie także ABW i AW, SKW i SWW oraz CBA. Jego kwota to 1500 zł miesięcznie po 25 latach i 2500 zł miesięcznie po 28 latach i 6 miesiącach.

MSWiA nowy dodatek po 15 latach służby zapowiedziało w grudniu po spotkaniu ze związkami zawodowymi. "Zależy nam na tym, aby zachęcić funkcjonariuszy do długiej służby i ograniczyć przejścia na emeryturę. Przypomnę, że ogromna grupa funkcjonariuszy może odejść na emeryturę po 15 latach służby. Dlatego też zaproponowaliśmy stosowne dodatki motywacyjne, antyemerytalne" - mówił wtedy PAP wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik.

Według zapowiedzi nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 marca.(PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska

agzi/ mark/