Rafał Kiliński pozostaje prezesem TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych na kolejną kadencję. Rada Nadzorcza TUW PZUW powołała na nową kadencję również pozostałych członków obecnego Zarządu Towarzystwa.

– Dziękuję Radzie Nadzorczej za zaufanie i wsparcie. Dziękuję władzom PZU i wszystkim, którzy uwierzyli, że ubezpieczenia wzajemne są szansą dla rozwoju całej Grupy PZU i wspierają nas w ambitnych planach. Odradzające się w Polsce ubezpieczenia wzajemne wnoszą dodatkową, cenną wartość dla gospodarki, a my mamy możliwość, aby się do tego przyczyniać – mówi prezes Rafał Kiliński.
Jak przypomina, osiągany przez TUW PZUW przypis składki stanowi już prawie 5 proc. całego przypisu składki brutto Grupy PZU, a utworzone sześć lat temu Towarzystwo w krótkim czasie stało się liderem rynku ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. W mijającym roku zwyciężyło w Rankingu Gwiazdy Ubezpieczeń, zorganizowanym przez redakcję „Dziennika Gazety Prawnej”. Pod względem potencjału i dynamiki rozwoju zostało najwyżej ocenione wśród wszystkich towarzystw ubezpieczeń wzajemnych.
TUW PZUW jest też jedynym towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, który cieszy się międzynarodową oceną ratingową, która świadczy o jego wiarygodności. Agencja Standard & Poor’s przyznała mu rating na wysokim poziomie A-.
Wzajemność w ubezpieczeniach opiera się na solidarności i współpracy, a nie działalności dla zysku. Ubezpieczeni są jednocześnie członkami towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. TUW PZUW ma ich ponad 600. Ubezpiecza przedsiębiorstwa, podmioty lecznicze, samorządy oraz instytucje publiczne i kościelne. W zeszłym roku zebrał prawie 800 mln zł składki, pobijając własny rekord i osiągając wynik o ponad jedną czwartą wyższy niż przed rokiem.
– W szybszym niż założone tempie zbliżamy się do strategicznego celu w postaci miliarda złotych składki rocznie, który wyznaczyliśmy sobie na 2024 rok. To dowód na to, że nasz rozwój jest oparty na solidnych podstawach. W nowej kadencji Zarządu będziemy skupiali się na dalszym rozwijaniu oferty i powiększaniu liczby ubezpieczonych, a także wspieraniu ich w trosce o bezpieczeństwo i wprowadzaniu kolejnych innowacyjnych rozwiązań w tej dziedzinie – deklaruje Rafał Kiliński.
Jest twórcą TUW PZUW i jego prezesem od początku działalności Towarzystwa. Z rynkiem ubezpieczeń jest związany od ponad 25 lat. Za wkład w jego rozwój otrzymał w mijającym roku Krzyż Zasługi od Prezydenta RP.