Ministerstwo Finansów zakłada, że finansowanie kontraktów zbrojeniowych będzie pozarynkowe i będzie pochodziło z umów z państwami, z którymi te kontrakty będą zawierane, poinformowała minister Magdalena Rzeczkowska. Wskazała, że finansowanie z emisji obligacji "to będzie ostateczność".

Zaplanowane wydatki na obronność mają wynieść 3% PKB w 2023 r. Natomiast w ramach Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych zaplanowano ok. 40 mld zł.

"To oczywiście będzie zależało od tego, czy uda się zrealizować na taką kwotę kontrakty zbrojeniowe. W tym przypadku także zakładamy, że finansowanie będzie pozarynkowe. Głównie będzie pochodziło z umów z państwami, z którymi będziemy zawierali kontrakty zbrojeniowe. To będą mechanizmy kredytowe np. z bankami rozwoju" - powiedziała Rzeczkowska w wywiadzie dla "Business Insider".

Pytana, czy nie będzie to finansowanie z emisji obligacji, powiedziała: "To będzie ostateczność". Minister podkreśliła, że podstawy gospodarcze są stabilne, a dochody podatkowe rosną z roku na rok.

W jej ocenie przyszły rok nie będzie łatwy, jednak Polska ma "stabilne i silne podstawy gospodarcze, elastycznie podchodzących do problemów przedsiębiorców i niskie bezrobocie".

"Pozytywne jest to, że Polska ma dobre notowania u inwestorów, także tych z zagranicy, którzy interesują się naszymi obligacjami skarbowymi. Jesteśmy postrzegani jako kraj bezpieczny do inwestowania. Do zakupu polskich obligacji nie zachęcają jedynie atrakcyjne obecnie z punktu widzenia inwestorów poziomy rentowności. Inwestorzy patrzą nie tylko na obecną sytuację, ale szczególnie zwracają uwagę na perspektywy średnio i długoterminowe, a te oceniają pozytywnie" - podkreśliła.

"Chcemy być obecni na międzynarodowych rynkach, chcemy utrzymywać relacje z inwestorami, budować wizerunek Polski i opowiadać jak realnie wygląda sytuacja fiskalna i gospodarcza kraju. Dlatego w przyszłym roku zakładamy obecność na rynkach zagranicznych, ale termin potencjalnych emisji będzie zależał od sytuacji rynkowej" - powiedziała Rzeczkowska Business Insiderowi.

Przypomniała, że w 2023 r. potrzeby pożyczkowe brutto samego budżetu państwa to ok. 261 mld zł do tego dochodzą fundusze Banku Gospodarstwa Krajowego i potrzeba pozyskania ok. 84 mld zł.

"Tylko że w przypadku funduszy w grę wchodzi także finansowanie pozarynkowe [...] Dodatkowo mocno współpracujemy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, aby pozyskiwać finansowanie np. dla Funduszu Pomocy Ukrainie. Mam tutaj na myśli choćby Europejski Bank Inwestycyjny" - dodała.

Na przyszły rok planowane jest przyjęcie regulacji, związanych ze Strategią Rozwoju Rynku Kapitałowego

"Jednym z dużych projektów, które przewidujemy na 2023 r., są działania ze Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, czyli duża ustawa, [...] właśnie jej różne rozwiązania są konsultowane z rynkiem. Przymierzamy się też do zmian w Ordynacji podatkowej, zbieramy uwagi przedsiębiorców, ekspertów w celu odformalizowania, przyspieszenia i ułatwienia pewnych procedur. Będziemy chcieli taki pakiet zmian przeprowadzić w 2023 r." - powiedziała Rzeczkowska w wywiadzie.

W ocenie minister "są podstawy do przewidywania, że procesy inflacyjne wkrótce będą łagodniejsze".

"Na rynkach globalnych widzimy spadek cen żywności oraz spadek lub stabilizację cen większości surowców. Z czasem będzie miało to przełożenie na znacznie niższą dynamikę cen w Polsce. Sytuację na pewno będzie łagodziło wprowadzenie maksymalnych cen na poziomie UE na gaz czy ropę naftową. To powinno stabilizować i uspokajać rynki. Wiosna powinna przynieść przełom i zapoczątkować tendencję spadkową, jeśli chodzi o inflację" - podsumowała.

Przyjęta w lipcu br. przez Sejm nowelizacja ustawy o obronie Ojczyzny oraz ustawy o finansach publicznych wprowadziła przepisy poszerzające katalog źródeł zasilania Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ). Zgodnie z nowelą, oprócz obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, BGK może pozyskiwać zwrotne środki finansowe, tj. kredyty i pożyczki.

Zaplanowane wydatki budżetowe i pozabudżetowe na obronność mają sięgnąć łącznie nawet 4,2% PKB w 2023 r. Rząd zakłada te nakłady na poziomie ok. 130-140 mld zł w 2023 r., w tym 98 mld zł w samym tylko budżecie.

(ISBnews)