Wprowadzenie limitu zużycia oleju napędowego przy produkcji trzody chlewnej, do czego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do produkcji świń - zakłada projekt ustawy MRiRW. Zmiana dot. zwiększenia wsparcia finansowego do wykorzystywanego w produkcji rolnej paliwa.

Chodzi o Projekt nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, który w poniedziałek ukazał się Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Bartosik.

"W projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie limitu zużycia oleju napędowego do (...) jednej świni, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do produkcji świń" - napisano w wykazie.

Jak wskazano, "zmiana ustawy ma na celu zmniejszenie kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych produkujących świnie, przez zwiększenie wsparcia finansowego do wykorzystywanego w produkcji rolnej paliwa".

"W ostatnim czasie w związku z inwazją Rosji na Ukrainę drastycznie wzrosły koszty produkcji rolnej, w tym związane z wykorzystaniem paliwa. Wzrost kosztów produkcji świń powoduje, że produkcja ta staje się coraz mniej opłacalna" - wskazali autorzy projektu ustawy.

W wykazie podkreślono, że stosowanie nowoczesnych technologii produkcji powoduje wzrost zużycia paliwa do prac polowych związanych z przygotowaniem pożywienia dla świń, do celów grzewczych, do oświetlenia czy tez napędu maszyn i urządzeń.

"Natomiast na przykład w przypadku krów mlecznych, w gospodarstwach produkujących mleko na dużą skalę, w dawce żywieniowej krów duży udział mają pasze wysoko nakładochłonne, tzn. kiszonki i sianokiszonki. Taka technologia żywienia zwierząt ma bezpośredni związek z większym obciążeniem kosztem paliwa kosztów ogółem utrzymania świń" - podano.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2022 r. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ je/