Ustawa – jak wskazano – stanowi realizację inicjatywy legislacyjnej prezydenta.

Zmiany mają na celu m.in. wsparcie działań związanych z profilaktyką chorób zakaźnych, w szczególności zakup szczepionek do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach Programu Szczepień Ochronnych.

Ustawa przewiduje dodanie nowej kategorii świadczeń finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Medycznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia – świadczeń gwarantowanych związanych z diagnostyką genetyczną z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub leczenia szpitalnego

Reklama

W komunikacie KPRM wskazano też, że nowelizacja ustawy o Funduszu Medycznym ma także na celu podwyższenie limitu wydatków na technologie lekowe z 5 proc. do 10 proc., a w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych z 3 proc. do 4 proc.

W ustawie zaproponowano także zmiany mające na celu objęcie finansowaniem w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego inwestycji rozwijających innowacyjne rozwiązania służące do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Zmiany wprowadzane w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi umożliwią sfinansowanie przez ministra zdrowia zakupu szczepionek służących realizacji innych szczepień, względem których nie jest nałożony obowiązek administracyjny, a których przeprowadzenie jest zalecane.

W zakresie zmian ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wskazano, że mają one na celu doprecyzowanie katalogu technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej.

Najistotniejsza zmiana w zakresie tej ustawy, jak podano, dotyczy możliwości finansowania innowacyjnej technologii lekowej przez okres dwóch kolejnych lat, czyli łącznie przez cztery lata, w przypadku, w którym dotychczasowe dane kliniczne zebrane z procesów leczenia uniemożliwiały prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydanie opinii na temat skuteczności leczenia tym lekiem. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/ joz/