W poniedziałek wysłałam na Radę Ministrów nowelizację projektu ustawy wiatrakowej. Zaktualizowana trafi do Sejmu - poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Naszą intencja jest, żeby jak najszybciej ta ustawa była procedowana - dodała.

Minister Moskwa podczas poniedziałkowej konferencji prasowej została zapytana, kiedy będzie gotowa ustawa wiatrakowa i co się z nią dzieje.

"Konsultacje tej ustawy trwały. Właściwie można powiedzieć, że się zakończyły. Co nie oznacza, że dalej nie będziemy o niej rozmawiać" - tłumaczyła minister. Jak wskazała, "jest oczywiste, że budzi ona zainteresowanie", np. rolników, sadowników, mieszańców wsi.

Minister poinformowała, że resort przygotował poprawkę, zgodnie z którą 5 proc. energii produkowanej przez lądową farmę wiatrową ma być przekazywane na rzecz społeczności lokalnej.

"Będziemy dokonywać nowelizacji na poziomie Rady Ministrów o tę zasadę 5 proc. i nowelizację w dniu dzisiejszym wysłałam. Więc ta zaktualizowana ustawa trafi do Sejmu. I w rękach Sejmu, co dalej się z nią będzie działo" - powiedziała szefowa MKiŚ.

"Naszą intencja jest, żeby jak najszybciej ta ustawa była procedowana" - dodała.

"To jest nasza ustawa, co do której jesteśmy przekonani. Jesteśmy przekonani też co do rozwiązań w niej zawartych. Ona jest pomiędzy 500 metrów a 10H" - powiedziała Anna Moskwa.

Ustawa wiatrakowa, inaczej zwana 10H, jest jednym z 37 kamieni milowych, które Polska ma zrealizować, aby spełnić wymogi wynikające z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, by uruchomić środki z Krajowego Planu Odbudowy.

MFiPR wskazało PAP w poniedziałek, że spośród 37 kamieni milowych objętych pierwszym wnioskiem o płatność w ramach KPO, do tej pory niezrealizowany pozostaje kamień milowy dotyczący tzw. ustawy wiatrakowej".

Przepisy projektowanej nowelizacji zakładają, że lokalne społeczności będą mogły zdecydować o zasadach lokalizowania nowych inwestycji dotyczących lądowych elektrowni wiatrowych. Dotyczyć to będzie także dalszego rozwoju budownictwa mieszkalnego w sąsiedztwie tych elektrowni. Jednocześnie przepisy gwarantują mieszkańcom gmin, które zdecydują się uwolnić lokalizację okolicznych terenów pod zabudowę nowej infrastruktury wiatrowej, maksymalizację bezpieczeństwa eksploatacji tej infrastruktury. Ponadto, inwestorzy są zobowiązani do wykorzystania najnowszych technologii, co minimalizuje oddziaływanie elektrowni na środowisko.

Utrzymana ma zostać także podstawowa zasada lokalizowania nowej elektrowni wiatrowej, zgodnie z którą taki obiekt może powstać wyłącznie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Obowiązek sporządzenia MPZP lub jego zmiany na potrzeby inwestycji będzie jednak dotyczyć obszaru prognozowanego oddziaływania elektrowni wiatrowej, a nie jak dotąd obszaru wyznaczonego zgodnie z zasadą 10H (tj. dla obszaru w promieniu wyznaczonym przez odległość równą dziesięciokrotności całkowitej wysokości projektowanej elektrowni wiatrowej do zabudowy mieszkaniowej).(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski, Aneta Oksiuta, Anna Bytniewska

pif/ aop/ ab/ je/